چهارشنبه 5 مهر 1402
برچسب : شاخص کل بورس
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه) بازار سهام، با ۱۸ هزار و ۳۶۲ واحد افزایش معادل ۸۷ صدم درصد به دو میلیون و ۱۳۷ هزار و ۴۶۸ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نیم ساعت ابتدایی معاملات، با ۱۸ هزار و ۱۰۳ واحد کاهش معادل ۰.۸۷ درصد به ۲ میلیون و ۶۰ هزار و ۶۰۸ واحد رسید.
در نیم ساعت ابتدایی بازار سهام
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام با ۱۷ هزار و ۷۰۸ هزار واحد افزایش معادل (۸۷ صدم) درصد به رقم ۲ میلیون و ۴۶ هزار و ۹۰۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز (دوشنبه) بازار سهام با ۸ هزار و ۴۷۶ واحد کاهش معادل ۴۲ صدم درصد به رقم ۲ میلیون و ۱۰ هزار و ۲۸۳ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز شنبه ۵ فروردین با ۱۱ هزار و ۷۴۳ واحد افزایش (۰.۶ درصد) به یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۱۹۹ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (شنبه) بازار سهام، با ۸۴ هزار و ۵۵۳ واحد افزایش معادل چهار و شصت و شش صدم درصد به یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۵۹ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه) بازار سهام، با ۳۸ هزار و ۲ واحد افزایش معادل دو و سیزده صدم درصد به یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۹۰ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز سه شنبه ۲۳ اسفند با ۲ هزار و ۳۷۸ واحد افزایش (۰.۱ درصد) به یک میلیون و ۷۸۴ هزار و ۱۱ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز دوشنبه ۲۲ اسفند با ۴ هزار و ۲۹۹ واحد افزایش (۰.۲ درصد) به یک میلیون و ۷۸۷ هزار و ۴۹۵ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۲۱ اسفند با ۲۲ هزار و ۶۲۲ واحد کاهش (۱.۲ درصد) به یک میلیون و ۷۹۴ هزار و ۱۱۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در نیم ساعت آغازین معاملات با ۱۰ هزار و ۶۷۸ واحد افزایش معادل ۰.۵۹ درصد به ۱ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۲۹۰ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام، با ۳۱ هزار و ۹۴۲ واحد افزایش معادل یک و ۷۹ صدم درصد به یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۱۱ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیه ابتدایی معاملات امروز دوشنبه ۱۵ اسفند با ۱۰ هزار و ۹۸۷ واحد کاهش (۰.۶ درصد) به یک میلیون و ۷۸۴ هزار و ۹۶۷ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۱۴ اسفند با ۱۰ هزار و ۵۸۰ واحد افزایش (۰.۶ درصد) به یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۱۳ اسفند با ۳۳ هزار و ۵۵۸ واحد کاهش (۱.۸ درصد) به یک میلیون و ۷۸۸ هزار و ۲۱۲ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند با ۸ هزار و ۶۵۳ واحد کاهش (۰.۵ درصد) به یک میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۶۵ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سهام، با ۴ هزار و ۸۶۶ واحد افزایش معادل ۲۷ صدم درصد به یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۶۶ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۳۰ دقیقه ابتدایی معاملات امروز یکشنبه ۷ اسفند با ۷۱ هزار و ۲۱۸ واحد افزایش (۳.۹ درصد) به یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۱ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سی دقیقه ابتدایی معاملات امروز شنبه ششم اسفند با ۶۵ هزار و۸۶۶ واحد افزایش (3.۸ درصد) به یک میلیون و ۷۲۲هزار و ۴۵۸ واحد رسید.
به گزارش صنعت نیوز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه) بازار سهام، با ۲ هزار و ۸۱۶ واحد کاهش معادل ۱۷ صدم درصد به یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۶۰۰ واحد رسید.
Page: 1 of 13
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است