جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: سه شنبه، 2 آذر 1395     
بازنگري استراتژي هاي سازمانی شركت خدمات فنی رنا

به گزارش صنعت نیوز، مديريت استراتژي سعي براين دارد كه مجموعه اي از دستاوردها و نتايج عملي و اجرايي سازمان را در زمينه استراتژيك ، مورد بررسي قرار دهد.

مهندس والی زاده مدیر مهندسی سازمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: استراتژي، قواعد و رهنمودهائي براي تصميم گيري است كه بر پايه محورهائي چون ويژگي هاي بازار،  بردار رشد و برتريهاي رقابتي استوار مي گردد.

وی افزود: مديريت استراتژيك رويه اي جامع است كه از شناخت استراتژيك آغاز مي شود و سازمان را در مسير گام هاي بيشتر به جلو رهنمون مي كند در اين راستا شركت خدمات فنی رنا (واحدمهندسي سازمان)  به دلايل گوناگون از جمله افزايش فضاي رقابتي ، تغيير وتنوع انتظارات مشتريان ، تغيير شرايط داخلي وخارجي خودروسازان و براي ايجاد بسترمناسب براي تغيير سازماني در زمان پسا تحريم اقدام به بازنگري بيانيه هاي سازمان براساس سوالات تدوين شده و همچنين  اهداف استراتژي در سطح شركت نموده است،كه پس از جمع آوري نظر خبرگان ، اقدام به بازنگري : چشم انداز (تصويري از آينده كه سازمان قصد دارد در زمان مشخصي به آن دست يابد)، مأموريت ( منطق و جهت‌گيری‌ حرکت سازمان) و ارزش ها(نقاط مطلوبی که قصد دارد به آن‌ها برسد) نموده است .

وی ادامه داد: بمنظور ايجاد زير ساخت هاي لازم و جهت گيري براي استفاده از مكانيزم برنامه ريزي استراتژي  براساس نظر خبرگان سازمان، سند چشم انداز جمهوري اسلامي و کليه اسناد بالادستی، چشم انداز و برنامه های تهيه شده در سايپا و کليه اسناد بالادستی، چشم انداز و برنامه های تهيه شده در سايپا ديزل اقدام به تهيه ماتريس جامع  SWOT  كرده است . ضمنا همزمان دراين راستا ، براساس وروديهاي ذكر شده و اهداف واستانداردهاي شريك تجاري خود (ولوو )اقدام به بازنگري كتابچه كسب وكار نيز نموده است .

والی زاده گفت: شركت خدمات فنی رنا در نظر دارد پس از شناسايي و عوامل كليدي موثر بر موفقيت، اقدام به بازنگري استراتژي (برنامه‌های ميان مدت تا بلند مدت و اقداماتی که سازمان را قادر به دستيابی به اهداف می‌نمايد) و در نهايت به بازنگري برنامه‌های عملياتی( برنامه‌ها و اقدامات جزئی‌نگر و کوتاه مدتی که استراتژی‌ها را تحقق می‌بخشند) بپردازد .