جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: شنبه، 13 آذر 1395     
تصاویر: وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا

فردا: در پی اعتصاب کارکنان نظافتی فرودگاه بارسلونا، انباشت زباله‌ها چهره زشتی به این فرودگاه داده است.

 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا
 
وضعیت اسفبار فرودگاه بارسلونا