جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 14 آذر 1395     
لزوم الگوبرداری از مدل نوسازی شهرداری تهران در کل کشور

شهرنوشت: اردشیر نوریان با بیان این که موضوع بافت های فرسوده مقوله روی زمین مانده کشور است، اظهار داشت: هیچ یک از دولت ها حاضر نشدند به مبحث بافت های فرسوده ورود پیدا کنند زیرا این مبحث همانند گردابی است که اگر تمامی جوانب حمایتی پشتیبان آن نباشد، خود به خود زمین گیر می شود، برای همین کسی حاضر به پذیرفتن ریسک آن نیست.

وی با اشاره به شاخص های بافت های فرسوده، تصریح کرد: اکثر شهروندانی که همواره از حامیان اصلی نظام جمهوری اسلامی می باشند و از سطح توانمندی اقتصادی پایینی برخوردار هستند در این بافت ها سکونت دارند، لذا نوسازی بافت های فرسوده باید به عنوان یک تکلیف و جهاد برای تمامی مسئولان کشور باشد.

این مقام مسئول ضمن تأکید بر ضرورت تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در بحث نوسازی، یادآور شد: در این خصوص نسخه هایی باید پیچیده شود که علاوه بر داشتن قابلیت اجرایی، قابل سنجش و ارزیابی نیز باشد و تکالیف دستگاه های مسئول در این امر به وضوح و روشنی مشخص شود.

نوریان الگوی مدیریت هماهنگ و واحد را در نوسازی شهر تهران بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: 32 دستگاه اجرایی در نوسازی بافت های فرسوده مسئولیت دارند، لذا همکاری بین بخشی در تحقق نوسازی و ایفای نقش مدیریت هماهنگ برای راهبری این دستگاه ها از ضروریات است.

وی در ادامه افزود: شهرداری تهران با ظرفیت فنی و کارشناسی که دارد می تواند مدل نوسازی پایتخت را الگوسازی کرده و در کل کشور تسری دهد و این امر نیز بخشی از کاری است که ما در فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی می توانیم فرموله کنیم تا این مدل نوسازی در کل کشور مورد توجه قرار گیرد.

نوریان با بیان این که برای حل مساله بافت های فرسوده نیاز به سیاست های حمایتی است، تأکید کرد: طبق آمار ارائه شده، ورود بخش خصوصی و مردم در نوسازی بسیار تأثیرگذار است و چنانچه مردم و بخش خصوصی حاشیه امنیتی در این موضوع نداشته باشند، وارد آن نخواهند شد، لذا ضروری است دولت در سیاست گذاری برای نوسازی بافت های فرسوده با دست باز عمل کند تا هم منافع مردم و هم منافع بخش خصوصی و سازندگان در این رابطه تأمین شود.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در پایان با  تقدیر از اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: برای حل مساله نوسازی بافت های فرسوده تنها تلاش یک دستگاه کافی نیست و ضروری است سایر دستگاه های مسئول نیز کمک ها و حمایت های خود را در این رابطه دریغ نکنند.