جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 15 آذر 1395     
میانگین آمار مصرف بنزین کشور به ٧٤ میلیون لیتر رسید

به گزارش صنعت نیوز، میانگین آمار مصرف بنزین کشور از ابتدای سال تاکنون پس از گذشت حدود ٩ ماه به ٧٤,٩ میلیون لیتر رسید.

مقدار مصرف بنزین کشور از یکم تا سیزدهم آذرماه به ٩٥٨ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بالغ شده است.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در این بازه زمانی مربوط به یک شنبه ( هفتم آذرماه) با  ٨٢ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف به جمعه ( ١٢ آذرماه) با ٦٣ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر اختصاص یافت است.

میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا نیمه آذرماه به ٧٣ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر رسیده است.

میانگین مصرف بنزین کشور در هشت ماه امسال «فروردین تا آبان‌ماه» با ٤,١ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال از ٧٢ میلیون لیتر به ٧٥ میلیون لیتر رسیده است.

بیشترین مقدار مصرف بنزین با ٨٠ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر مربوط به روزهای «٦، ٢٠ و ٢٩ آبان‌ماه» و کمترین مقدار مصرف مربوط به ٢٨ آبان‌ماه با ٦٣,٧ درصد بوده است.

میانگین مصرف روزانه بنزین در هفته نخست آبانماه به ٧٣.٣ میلیون لیتر، هفته دوم به ٧٢.٤ میلیون لیتر و هفته سوم آبانماه به ٧٣ میلیون لیتر رسید.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در هفته نخست دوره مورد بررسی مربوط به «پنج شنبه، ششم آبان‌ماه» با ٨٠ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر و کمترین میزان مصرف مربوط به «جمعه، هفتم آبانماه» با ٦٤ میلیون و ٩٠٠ هزار لیتر بوده است.

مصرف بنزین در هفته دوم آبانماه با مجموع ٥٠٦ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر نسبت به هفته نخست با ٥١٣ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر ٦ میلیون لیتر کاهش داشته است.

کمترین و بیشترین میزان مصرف بنزین در هفته دوم آبانماه به روزهای «جمعه، ١٤ آبانماه» و «پنج شنبه، ١٣ آبانماه» با ٦٥ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر و ٧٩ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر اختصاص داشته است.

میانگین مصرف بنزین کشور در هفته سوم آبان‌ماه به ٧٣ میلیون لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف مربوط به روز «شنبه، ٢٠ آبان‌ماه» با ٨٠ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به «جمعه، ٢١ آبان‌ماه» با ٦٤ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بوده است.

درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: