جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: چهارشنبه، 24 آذر 1395     
تشکیل کمیته راهبری پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز در ایدرو

به گزارش صنعت نیوز، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با صدور حکمی دلیری معاون توسعه سرمایه گذاری های صنعتی ایدرو را مامور تشکیل کمیته راهبری پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P) نمود.

منصور معظمی در این حکم  با تأکید بر اهمیت تشکیل کمیته راهبری پروژه اکتشاف و تولید نفت (E&P) تصویب سیاست های مشارکت پیشبرد پروژه در ابعاد مختلف را از جمله وظائف کمیته مزبور برشمرد.

در حکم  رئیس هیات عامل ایدرو آمده است: با عنایت به اهمیت و اولویت پروژه اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P)، ضروری است نسبت به تشکیل کمیته راهبری با ارکان و شرح وظایف ذیل اقدام لازم صورت پذیرد. شایسته است با همکاری اعضای کمیته بر اساس وظایف تخصصی هر حوزه و مشارکت جمعی از طریق برگزاری جلسات منظم دو هفته یکبار، حداکثر تلاش برای پیشبرد بهینه پروژه صورت پذیرد.

بنابر این گزارش ارکان کمیته راهبری پروژه مذکور عبارت اند از : رییس هیات عامل (رییس کمیته) ، مجری/ شرکت مسئول پروژه (عضو) ، معاون توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی(عضو و دبیر کمیته)، معاون برنامه‌ریزی(عضو)، معاون مالی و اقتصادی (عضو)، مدیر مرجع طرح در معاونت توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی(عضو)، ۳ نفر از خبرگان مرتبط با موضوع با حکم رییس هیات عامل(عضو) و مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (عضو).

گفتنی است وظایف کمیته راهبری این پروژه  بررسی و تصویب سیاست‌های مشارکت و پیشبرد پروژه در ابعاد مختلف فنی و اجرایی، اقتصادی، مالی، تکنولوژی و … بر اساس پیشنهاد دبیر کمیته ، بررسی و تصویب مدل اجرای پروژه و سازماندهی و ساختار پروژه بر اساس پیشنهاد دبیر کمیته/ مجری طرح ، بررسی و تایید شرکاء و تامین کنندگان مالی پروژه و بررسی و تصویب مطالعات توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی پروژه و انتخاب نهایی میادین می باشد.

بررسی ریسک های پروژه و تصویب اقدامات لازم برای مواجهه با آنها، بررسی و تایید متن قراردادهای با کارفرما، شرکاء و تامین کنندگان مالی پروژه ، نظارت بر مراحل پیشرفت پروژه در ابعاد مختلف فیزیکی و مالی وبررسی و تصمیم گیری درخصوص سایر موارد به تشخیص و پیشنهاد دبیر یا رییس کمیته از دیگر وظایف این کمیته اعلام شده است.