جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: يکشنبه، 28 آذر 1395     
حل بحران سوريه، نیازمند اجماع جهاني

 روزنامه آرمان؛ قاسم محبعلي*: حلب آزاد شد. اما تا بازگشت ثبات به اين شهر درگير بحران درسوريه همچنان زمان باقي است.
 
براين اساس درشرايطي كه تلاش همه بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي بايد درجهت بازگرداندن ثبات و آرامش به حلب باشد، برخي از بازيگران ذينفع در سوريه انگشت اتهام را به سمت يكديگر نشانه گرفتند. درحالي كه انگشت اتهام اين كشورها به يكديگر هيچ تغييري در صورت مساله ايجاد نمي‌كند، بلكه شرايط را در سوريه روز به روز بدتر از گذشته خواهد كرد. اگرچه برخي از رايزني‌ها و مذاكرات مانند نشست ۷ دي ماه ايران، تركيه و روسيه تا حدي مي‌تواند درجهت كمك رساني به آوارگان و تداوم آتش بس در اين شهر موثر واقع شود اما مساله اينجاست بايد به دنبال راه‌حلي اساسي جهت پايان دادن به بحران سوريه و بازگرداندن ثبات به اين كشور بود.
 
بنابراين بحران درسوريه پايان نخواهد پذيرفت مگر اينكه همه بازيگران منطقه‌اي و غيرمنقطه‌اي فارغ از هر اختلاف نظر و رويكردي تنها با يك هدف، آن‌هم خروج تروريست‌ها از سوريه و بازگرداندن آوارگان سوري به كشورشان به اجماع برسند. از اين رو جهان براي بازگرداندن آرامش به سوريه راهي ندارد مگر اينكه به دنبال ساختاري جديد درسوريه باشد. درحقيقت شرايطي در اين كشور ايجاد شود كه همه طرف‌ها يعني معارضان و دولت در ساختار جديد قدرت در سوريه سهمي داشته باشند. اين تنها راه بازگرداندن ثبات به اين كشور و پايان مناقشات طرف‌هاي سوري با حاكميت سوريه است.
 
تا زماني كه هيچ يك از بازيگران نخواهند خواسته‌ها و رويكرد خود را در سوريه تعديل بخشند و به دنبال راه‌حلي اساسي براي نجات مردم سوريه از وضعيت كنوني باشند به‌طور قطع هيچ‌گاه سوريه به آرامش نمي‌رسد و جنگ، كشتار و ترور درسوريه هيچ‌گاه متوقف نخواهد شد،چراكه بيش از ۵سال است كه بازيگران منطقه‌اي وغيرمنطقه‌اي سخن از راه‌حل سياسي در سوريه به ميان مي‌آورند اما در عمل به جاي پايان دادن به جنگ و خونريزي به ادامه بحران در اين كشور دامن مي‌زنند. هريك از آنها در سوريه به دنبال منافع خود هستند و اين تنها مردم سوريه هستند كه بايد خسارت‌هاي ناشي از جنگ، آوارگي، ترور و خونريزي را در منطقه تحمل كنند.
 
به همين علت بايد اذعان داشت كه تغيير و تحولات نهايي در سوريه مستلزم رسيدن به يك راه‌حل منطقي و اجماع جهاني در اين كشور است. بنابراين از آنجا كه آمريكا يكي از طرف‌هاي بازي در زمين سوريه است بايد همچنان صبور بود و ملاحظه نمود كه ترامپ به عنوان رئيس‌جمهور بعدي آمريكا در رابطه با سوريه چه رويكردي اتخاذ خواهد كرد. آيا او در كنار ايران و روسيه كه تلاششان خروج تروريست‌ها از سوريه است خواهد بود يا سياست ديگري را در رابطه با اين كشور درگير جنگ در پيش خواهد گرفت؟ آيا ترامپ رويكردي متفاوت از رويكرد اوباما در سوريه و منطقه اتخاذ مي‌كند يا راه اوباما را در سوريه دنبال خواهد كرد يا برعكس رئيس‌جمهور جديد آمريكا در كنار دولت سوريه خواهد بود يا شاهد شرايط جديدي در اين كشور خواهيم بود؟ همه اين مسائل ابهاماتي است كه تا روي كار آمدن ترامپ آن‌هم به صورت رسمي با آن روبه‌رو خواهيم بود.


* تحليلگر روابط بين‌الملل