جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: سه شنبه، 30 آذر 1395     
وقتی اختلاف بر سر تأیید ریاست‌جمهوری ترامپ بالا می‌گیرد

روزنامه صبح نو: کالج الکترال آمریکا در حالی دیروز دوشنبه درباره ریاستجمهوری دونالد ترامپ رأیگیری کرد که اتهامات و ادعاهای فراوانی درباره دخالت روسیه در انتخابات هشتم نوامبر این کشور مطرح شده است. در سیستم انتخابات غیرمستقیم آمریکا، رییسجمهور جدید این کشور باوجود پیروزی در انتخابات، تا قبل از تشکیل جلسه 538 نفر نماینده گزینشگر (الکترال)، رأی و تأیید نهایی آنها بهطور رسمی هنوز اجازه ورود به کاخسفید را ندارد.

 

هرچند اکثراً این نمایندگان در طول تاریخ چند صدساله ایالاتمتحده از قواعد حزبی خود پیروی کرده و به نظر انتخابکنندگان احترام گذاشتهاند، هیچیک از آنها در چارچوب قانون اساسی این کشور ملزم به رأی به نامزد حزب متبوعشان نیستند؛ بهویژه اینکه در این انتخابات ترامپ بیش از دودرصد آراء مردمی کمتری نسبت به هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به دست آورد. دیگر اینکه بنا به گفته دستگاههای اطلاعاتی آمریکا هکرهای تحتحمایت دولت روسیه به نفع ترامپ به سیستمهای رایانهای حزب دموکرات این کشور نفوذ کردهاند.

در انتخابات امسال از جمعیت 319 میلیونی آمریکا حدود 139 میلیون نفر شرکت کردند که بالغ بر 65.8 میلیون نفر به کلینتون و قریب به 63 میلیون نفر دیگر نیز به ترامپ رأی دادند. ترامپ سومین رییسجمهور آمریکا از سال 1824 تاکنون است که تا این میزان آراء مردمی (Popular vote) کمتری نسبت به رقیب خود کسب میکند. در انتخابات امسال ترامپ تنها موفق شد تا آرای الکترال بیشتری به خود اختصاص دهد و بدینترتیب پیروز انتخابات معرفی شود.

در سیستم گزینشی آمریکا هر نامزد برای پیروزی به 270 الکترال نیاز دارد که در صورت پیروی گزینشگران از روال و رویه موجود، ترامپ خواهد توانست 306 رأی (در مقابل 232 رأی کلینتون) را کسب کند.

در 48 ایالت آمریکا و ناحیه کلمبیای آن، آرای الکترال ایالتی به نامزدی که توانسته از کثرت آرای مردمی برخوردار شود، تعلق میگیرد. بر اساس قانون اساسی آمریکا، تعداد اعضای هیأتهای انتخاباتی هر ایالت معادل مجموع تعداد نمایندگان آن در مجلس نمایندگان ایالاتمتحده و سناتورهای همان ایالت است. هر چه ایالتی پر جمعیتتر باشد، تعداد اعضای هیأتهای انتخاباتی آن نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل نقش ایالتهایی نظیر کالیفرنیا، تگزاس و نیویورک به نسبت ایالتهایی همانند یوتا، وایومینگ و یا مونتانا در انتخاب رییس جمهور آمریکا به مراتب بیشتر است.

 

امضا طومار برای رأی نمایندگان علیه ترامپ

در حال حاضر، بیشترین تعداد هیأتهای انتخاباتی به کالیفرنیا با ۵۵ عضو تعلق دارد و پس از آن تگزاس با ۳۸ عضو در مکان بعدی قرار میگیرد. ۸ ایالت نیز به همراه واشنگتن دی سی تنها دارای ۳ عضو هیأت انتخاباتی هستند.

با این همه تعدادی از نمایندگان دموکرات و حتی برخی نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا تلاشهایی را برای اقناع دیگر نمایندگان به رأی علیه ترامپ شروع کردهاند. یکی از نمایندگان جمهوریخواه ایالت تگزاس علناً اعلام کرده که به ترامپ رأی نخواهد داد؛ هرچند مردم این ایالت اغلب به ترامپ رأی دادهاند.

همچنین 80 نماینده دیگر نیز با امضای نامهای خطاب به «جیمز کلاپر» مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا، از وی خواستهاند تا درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا توضیح دهد. علاوه بر این، فعالان مدنی در آمریکا طوماری را با حدود پنج میلیون امضا به اعضای کنگره فرستادهاند که در آن از آنها خواسته شده به نفع هیلاری کلینتون رأی دهند.

 

افتتاح سفارت کالیفرنیا در روسیه

این در حالی است که روزنامه انگلیسیزبان از آغاز کار مرکزی به عنوان سفارت کشور مستقل کالیفرنیا در مسکو خبر داد. جنبش استقلال کالیفرنیا و جنبش بینالمللی ضدجهانیشدن روسیه مؤسسان سفارت کالیفرنیا در مسکو هستند. این مرکز نخستین نمایندگی مستقل کالیفرنیا در جهان محسوب میشود. لوئیز مارینلی رییس جنبش «استقلال آری» کالیفرنیا (Yes California) در آمریکا که از ماه سپتامبر گذشته در روسیه ساکن شده، برای جدایی ایالت کالیفرنیا از آمریکا و استقلال آن تلاش میکند. به گفته وی، همهپرسی استقلال کالیفرنیا قرار است سال 2017 برگزار شود. رییس جنبش «استقلال آری» کالیفرنیا خاطرنشان کرده است: آمریکا دائماً در جنگهای گوناگون شرکت کرده و این مسأله باعث شده بخش قابل توجهی از بودجه کشور با هزینههای سرسامآور نظامی هدر رود.