جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 2 شهريور 1388     
خريد و فروش سهام عدالت با ورود شرکت هاي سرمايه گذاري به بورس

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، رئيس سازمان خصوصي سازي گفت : بامنحل کردن شرکتهاي کارگزاري ، سهام عدالت به طور مستقيم و بدون واسطه به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار مي شود .

غلامرضا حيدري کرد زنگنه در تشريح علت انحلال اين شرکت ها افزود : شکل گيري روند اجراي طرح سهام عدالت در ابتدا روشن نبود و نيازي به مراحلي در دو تا سه سال داشت .

وي افزود : در ابتدا مبنا بر عدم فروش سهام عدالت عرضه شده به مردم بود و آنان در حقيقت با دو واسطه سهامشان را از دولت دريافت مي کردند .

رئيس سازمان خصوصي سازي با تاکيد بر انحلال شرکت هاي کارگزاري بر اساس فصل ششم اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساس و آئين نامه آن گفت : تا پايان امسال شرکت هاي مرتبط با اين طرح از سهامي خاص به شرکت هاي سهامي عام تبديل مي شوند.

کرد زنگنه افزود : شرکت هاي تعاوني پس از آن به عنوان واسطه خدماتي عمل مي کنند و شرکت هاي سرمايه گذاري استاني شکل مي گيرد .

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت : در پايان اين مرحله شرکت هاي سرمايه گذاري استاني ، وظيفه خريد و فروش سهام را به نمايندگي از دارندگان سهام عدالت به عهده مي گيرند و سهام عدالت در بورس قابليت خريد و فروش پيدا مي کند .

کرد زنگنه با اشاره به شناسايي نزديک به 41 ميليون نفر براي دريافت سهام عدالت گفت : تاکنون 36 ميليون نفر از اين تعداد در شرکت هاي تعاوني ثبت نام کرده اند.

و از طريق 56 شرکت ، 37 هزار و 200 ميليارد تومان به بخش تعاوني واگذار شده است .

رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه کانون شرکت هاي سرمايه گذاري براساس آئين نامه اجرايي سهام عدالت تشکيل مي شود گفت : اين کانون اعضايي راکه بايد در هيئت مديره هاي شرکت هاي سرمايه گذاري حضور يابند ، انتخاب مي کند .

وي افزود : شرکت هاي سرمايه گذاري استاني خود در حقيقت تشکيل شده از نمايندگان شرکت هاي تعاوني هستند که به نمايندگي از مردم اين کار را انجام مي دهند .

کرد زنگنه با رد انتقاد مصباحي مقدم ، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي که در اين برنامه گفته بود با اجراي طرح سهام عدالت تنها مالکيت منتقل شده و مديريت انتقال نيافته است گفت : ما عين قانون را عمل کرده ايم و براساس آن هم مالکيت و هم مديريت واگذار شده است .

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت : ما نمي خواستيم اشتباهات بلوک شرق را تکرارکنيم و اگر از اول سهام را به طور مستقيم به مردم واگذار مي کرديم ، ميليون ها نفر وارد بورس مي شدند و ديگر نه بورس و نه شرکت دولتي باقي نمي ماند .

وي در پاسخ به سوالي درباره چگونگي خريد و فروش سهام عدالت در بورس گفت : شرکت هاي سرمايه گذاري استاني که تشکيل مي شوند ، هرکدام داراي سبد سرمايه گذاري از شرکت هاي مختلف هستند ، براين اساس سهامشان وارد بورس و قيمت گذاري مي شود و پس از آن مردم مي توانند سهامشان را در بازار بورس سرمايه گذاري کنند .

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود : تا شرکت هاي سرمايه گذاري استاني وارد بورس نشوند ، مردم نمي توانند سهام عدالتشان را خريد و فروش کنند .

کرد زنگنه خاطرنشان کرد : ترکيب سهام شرکت هاي استاني ، قطعا در آينده تغيير خواهد کرد .

کرد زنگنه در پاسخ به سوالي درباره وجود مشکل سازمان خصوصي سازي براي پرداخت سود به سهامداران در مرحله سوم ، با اشاره به وجود چهار و نيم ميليون سهام دار عدالت در سال 85 گفت : اين تعداد در سال 86 به 21 ميليون و هفتصد هزار نفر رسيد که سهامدار 50 شرکت بودند .

وي افزود : از اين تعداد 37 شرکت سود ده و 13 شرکت زيان ده يا شرکت هايي بودند که نمي خواستند سود تقسيم کنند .

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود : سود سهام 37 شرکت ، يک هزار 690 ميليارد تومان شد به عنوان سود سبد سهام وارد شرکت سرمايه گذاري شد .

کرد زنگنه افزود : مرحله اول توزيع سود سهام از دهه فجر سال گذ شته براي 21 ميليون و هفتصد هزار نفر آغاز شد و تاکنون 87 درصد سود سهام 12 ميليون و هشتصد و شصت هزار نفر پرداخت شده است .

وي گفت : در مرحله اول 97 درصد ، مرحله دوم 96 درصد و در مرحله سوم 51 درصد سود سهام پرداخت شد .

کردزنگنه با بيان اينکه 490 ميليارد تومان از سود همچنان براي توزيع باقي مانده است افزود : با وجود اينکه سود سهام مشخص شده مربوط به عملکرد سال 86 شرکت ها است ، ما به خاطر نداشتن نقدينگي به برخي از شرکت ها فشار نياورده ايم و به تدريج هرچقدر از اين سود که وصول شود در اختيار سهامداران قرار مي گيرد .

رئيس سازمان خصوصي تصريح کرد : در مرحله بعد ، تا سه ماه ديگر سود سهام عدالت بازنشستگان لشکري و کشوري پرداخت و مقدمات آن تا يک ماه ديگر فراهم مي شود .

وي با اشاره به گسترده بودن اجراي طرح سهام عدالت گفت : از ابتدا اين کار با مشکلات زيادي روبروبود و کار مرحله به مرحله به تکامل نزديک مي شود .

کرد زنگنه افزود : براي ايجاد مکان مناسب شرکت هاي تعاوني مرتبط با سهام عدالت در شهرستانها ، دولت مصوب کرده است تا دويست متر مربع زمين در اختيار آنان قرار گيرد .
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: