جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 2 شهريور 1388     
حاتمی کیا کناره گیری کرد

برخلاف آنچه كه از مدت‌ها قبل عنوان شده بود كه شماره ٤٠٠ ماهنامه سينمايي فيلم با سردبيري افتخاري «ابراهيم حاتمي كيا» منتشر خواهد شد، اما اين كارگردان از انجام اين كار كناره‌گيري كرد.

به گزارش فارس،‏ با وجود اين كه حتي تا شماره ٣٩٦ ماهنامه فيلم (تيرماه) برروي اين موضوع تبليغات صورت مي‌گرفت اما در شماره ٣٩٧(مرداد ماه) ديگر هيچ تبليغي در اين زمينه ديده نشد تا اين شائبه به وجود بيايد كه حاتمي يا از سردبيري افتخاري فيلم ٤٠٠ كناره گيري كرده است كه با انتشار شماره ٣٩٨ و مطلبي كه به نقل از خود حاتمي كيا چاپ شده است اين موضوع به واقعيت پيوست.

بر اساس اين گزارش‏، حاتمي كيا در بخشي از يادداشتي در اين خصوص كه در صفحه ٦ ماهنامه فيلم به چاپ رسيده است آورده است: «گفتن جمله استعفا از سردبيري‌اي كه هنوز متولد نشده‏ يك شوخي مجازي‌ست، ولي از آن جا كه اسباب اين دنياي مجاز به واقعيت ملموس متصل است كه‌ آداب آن جز پيروي از قوانينش نيست، بنده به رغم ميل باطني‌ام، بايد از افتخار سردبيري چهارصدومين همت فاخرانه مجله «فيلم» دست بشويم تا فرصتي ديگر. مرا عفو كنيد.».

به گزارش فارس، با كناره گيري ابراهيم حاتمي كيا از سردبيري افتخاري ماهنامه فيلم اين شماره بر طبق اعلام خود مجله قرار است با مطالبي تحت عنوان «چيزهايي كه دوست داريد، اما شايد انتظارش را نداشته باشيد» اول مهرماه منتشر شود.

 
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: