جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 9 شهريور 1388     
با معادن غير قانوني زغال سنگ در چين برخورد مي شود

به گزارش خبرنگار گروه صنایع صنعت نیوز، چين از تصميم خود براي مبارزه قاطع با معادن غير قانوني زغال سنگ و معادن الوده كننده محيط زيست خبر داد.

باتوجه به كثرت حوادثي كه در معادن کوچک و غير قانوني زغال سنگ اين كشور روي مي دهد دولت چين روز شنبه بخشنامه اي منتشر كرد كه در ان براي تضمين ايمني اين گونه معادن متعهد شد.

بر اساس اين گزارش، دولت چين همچنين مصمم شده است که با حذف روش هاي منسوخ،بازسازي ساختار شرکت ها و بهبودمديريت،صنايع مربوط به زغال سنگ را به طور صحيح و اصولي توسعه بخشد.

در همين راستا،دولت چين سياست هاي خريد و ادغام معادن زغال سنگ کشور رابه منظور نوسازي ساختارشان تشويق مي کند.

از سال دوهزار و پنج تاکنون ، بيش از دوازده هزار معدن کوچک زغال سنگ در چين با توليد سالانه كمتر از سيصد هزار تن به علت رعايت نشدن معيارهاي ايمني و زيست محيطي ، تعطيل شده است.

 
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: