جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: چهارشنبه، 11 شهريور 1388     
تسریع ترخیص کالا، استفاده از فن آوری اطلاعات و توجه به WTO در قانون جدید امور گمرکی

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی گفت : برای تدوین قانون جدید امور گمرکی نظرات کارشناسی سازمانهای، تشکل ها و صنوف مختلف گنجانده شده و نواقص خلاءها و موانع موجود در قانون قبلی مرتفع شده است.

محمد بهبود آهنی در گفتگو با صنعت نیوز گفت : قانون جدید امور گمرکی بر مبنای تسریع در ترخیص کالا با استفاده از فن آوری اطلاعات، مدیریت ریسک ، فرماندهی واحد مرزی در زمینه امور گمرکی، تسهیل ترانزیت خارجی کالا، تسهیلات حداکثری ترخیص کالاهای واحدهای صنعتی است.

وی گفت : با گنجاندن 162 ماده شامل احکام اصلی و مقررات کلی ترخیص به قانون فعلی سعی در رفع نواقص و خلاءهای این قانون شده است . لایحه پیشنهادی مشتمل بر 23 فصل و 168 ماده بوده که در 12 قسمت طبقه بندی شده است.

وی افزود : یکی از محورهای اساسی لایحه پیشنهادی استفاده از فن آوری اطلاعات در ترخیص کالا بوده مطابق مواد 8 تا 10 قانون ، گمرک موظف است که به منظور عملیات گمرکی و مبادله اطلاعات از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و روش های تجارت الکترونیک و مدیریت ریسک استفاده کند. همچنین بازرسی با تجهیزات وشیوه های نوین و روش های حسابرسی در زمان ترخیص کالا انجام خواهد شد.

محمد آهنی در رابطه با الحاق به WTO گفت : الحاق به WTO شرایط و قوانین خاصی دارد که از طریق وزارت بازرگانی در حال پی گیری است ولی در قانون جدید امور گمرکی در مورد ارزش کالا مواد 13 و 14، در مبدأ کالا در ماده 16 الزامات مورد نظر سازمان جهانی تجارت لحاظ شده است. در سایر موارد نیز با تسهیل در امر ترخیص کالا و خودداری از ایجاد موانع غیر تعرفه ای سعی شده در راستای WTO حرکت شود.

وی در رابطه با بخش های قانون پیشنهادی امور گمرکی گفت : این لایحه پیشنهادی شامل 12 بخش است بخش اول کلیات ، بخش دوم تشریفات قبل از تسلیم اظهار نام کالا ، سوم ترتیب تحویل ونگه داری کالا در اماکن گمرکی ، چهارم کالای متروکه و ضبطی و واگذاری گمرک ، پنج تشریفات اظهار نامه و ترخیص ، ششم رویه های گمرکی ، هفتم تخلفات قاچاق ، هشتم معافیت ها و ممنوعیت ها ، نهم کارگزاران گمرکی ، دهم بازبینی و اقدامات پس از ترخیص ، یازده مراجع رسیدگی به تخلفات گمرکی و دوازدهم سایر مقررات می باشد.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی گفت : کلیات این لایحه پیشنهادی در هیأت وزیران تصویب شده و پس از طی روال اداری در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس خواهد رفت.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: