جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: پنجشنبه، 26 شهريور 1388     
فعاليت 600 واحد صنفي متخلف متوقف شد

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، به منظور تحقق اهداف سازمان حمايت در جهت اجراي طرح نظارتي ماه رمضان و بازگشايي مدارس مبني بر تشديد بازرسي و عزم جدي در برخورد با تکرار تخلف واحدهاي صنفي، 600 واحد متخلف از ادامه فعاليت منع شدند.

با آغاز طرح نظارتي ماه مبارک رمضان بطور همزمان در سراسر کشور با هدف کنترل و تعديل بازار ، جلوگيري از گرانفروشي و برخورد با افراد متخلف بازرسان سازمان هاي بازرگاني از ابتداي اجراي طرح تا کنون ، در پي نظارت بر نحوه عملکرد عرضه کنندگان کالاها و خدمات بيش از 614 هزار و 861 مورد واحد صنفي ، خدماتي ، توليدي ، توزيعي و ... را مورد بازرسي قرار دادند که به تشکيل 58 هزار و 146 فقه پرونده تخلف منجر شد .

عمده بازرسيهاي انجام شده در حوزه مواد پروتئيني مربوط به گوشت قرمز و مرغ ، مواد لبني مربوط به شير يارانه اي ، ماست ، پنير و دوغ و واحدهاي قنادي ، مربوط به زولبيا و باميه بوده است که از اين ميان 97 هزار مورد به مواد غذايي ، 57 هزار مورد به مواد پروتئيني ، 51 هزار مورد به مواد لبني ، 34 هزار مورد به واحدهاي قنادي و 24 هزار مورد بازرسي به واحدهاي عرضه کننده دفترچه هاي دانش آموزي و لوازم التحرير اختصاص داشته است .

اين گزارش حاکيست از مجموع بازرسي هاي صورت گرفته تعداد 65 هزار و 284 واحد متخلف به اتهام گرانفروشي ، کم فروشي و تقلب ،درج نکردن قيمت ، صادر نکردن فاکتور، امتناع از عرضه کالا ... شناسايي که پس از انجام تحقيقات تکميلي و بررسيهاي کارشناسي ، پرونده متخلفان به ارزش کل 59 ميليارد و 239 ميليون و 11 هزار ريال ، جهت سير مراحل قانوني و صدور راي نهايي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي و شعب تعزيرات حکومتي معرفي و طي اين مدت با راي مراجع مذکور واحدهاي متخلف 19 ميليارد و 529 ميليون و 790 ريال در حق دولت و 553 ميليون ريال در حق شاکي به پرداخت جريمه محکوم شدند.

اين در حاليست که ، تا کنون طبق هماهنگي هاي بعمل آمده و رسيدگي خارج از نوبت و در سريع ترين زمان ممکن 600 واحد صنفي متخلف بدليل داشتن بيش از چهارمرتبه سابقه تخلف بمدت سه ماه از ادامه فعاليت منع شدند.

با توجه به آمار موجود در مدت مورد اشاره ، استان تهران با بيشترين حجم پلمپ واحدهاي صنفي ، در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد .

بر اساس اين آمار در اجراي تشديد بازرسي در ماه رمضان به ترتيب گرانفروشي ، تقلب و عرضه خارج از شبکه و ارائه نکردن فاکتور، درج نکردن قيمت ، در راس تخلفات قرار دارد.

در همين مدت بر اساس تدابير متخذه در خصوص فعال کردن بيش از پيش ستادهاي خبري ، تمرکز نيروها وامکانات در تحقق اهداف و کاهش زمان رسيدگي به شکايت هاي مردمي ، 23039 فقره گزارش از طريق ستادهاي خبري و تلفن 124 واحد رسيدگي به شکايتهاي مردمي دريافت و همگي مورد بررسي قرار گرفت .

 
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: