جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: چهارشنبه، 18 فروردين 1389     
شرايط 17 گانه بخشودگی اضافه خدمت

فارس: سازمان وظيفه عمومي ناجا شرايط 17 گانه بخشودگي اضافه خدمت سربازان ناشي از غيبت اوليه را اعلام كرد.

سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: در بررسي مجدد ضوابط اجرايي بخشش اضافه خدمت ناشي از غيبت اوليه سربازان از سوي شوراي هماهنگي وظيفه عمومي كشور، اصلاحاتي انجام گرفته و شرايط 17گانه زير به عنوان شرايط جديد بخشودگي اضافه خدمت سربازان به تصويب اين شورا رسيده است.

سازمان وظيفه عمومي ناجا تأكيد كرده‌ است: بخشودگي اضافه خدمت سربازان صرفاً در 6 ماهه آخر خدمت سربازي قابل رسيدگي و انجام است. حسن اخلاق و رفتار سرباز در حين خدمت، عدم غيبت منجر به فرار در طول خدمت و رضايت يگان خدمتي از عملكرد او به عنوان شرط اصلي در بهره‌مندي سربازان از بخشودگي اضافه خدمت محسوب مي‌شود.

در ادامه آمده است: از تاريخ 20 اسفند 1388 اين شرايط جايگزين شرايط 11 گانه بخشودگي قبلي مي‌شود. نكته مهمي كه مشمولان و سربازان بايد به آن توجه كنند اين است كه منبعد بخشودگي اضافه خدمت مربوط به بندهاي 1 تا 10 توسط يگان‌هاي خدمتي آنان و بندهاي 11 تا 17 توسط رده‌هاي وظيفه عمومي در سراسر كشور بررسي و انجام خواهد گرفت.

در اطلاعيه سازمان وظيفه عمومي ناجا آمده است: سربازاني كه واجد هر يك از شرايط زير هستند با در دست داشتن مدارك تعيين شده براي پيگيري بخشودگي خدمت سربازي به يگان خدمتي خود مراجعه كنند.

* حداقل 6ماه خدمت سربازان بومي و غيربومي در مناطق جنگي و عملياتي كه به تناسب نوع منطقه -كه از سوي ستادكل نيروهاي مسلح تعيين شده است-، موجب يك تا 3 ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز براي استفاده از اين بند گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي است.
- مصاديق و عناوين مناطق مذكور برابر ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح است.
- مدت آموزش رزم مقدماتي در اين مناطق جز خدمت قابل محاسبه نيست مگر اين‌كه كل خدمت در مناطق فوق باشد.

* حداقل 9ماه خدمت سربازان غيربومي در مناطق محروم و بد آب و هوا كه برابر ابلاغيه دولت در گروه 9 و 8 و 7 هستند موجب بخشش 2ماه اضافه خدمت و در گروه 6 و 5 و 4، موجب بخشش يكماه اضافه خدمت خواهد شد. مدارك مورد نياز براي استفاده از اين بخشودگي شامل گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي است و محل سكونت فرد بر مبناي آدرس مندرج در برگ اعزام تعيين مي‌شود.
- تعيين گروه مناطق محروم و بد و آب و هوا برابر ابلاغيه دولت است.

- مدت آموزش رزم مقدماتي در اين مناطق جز خدمت قابل محاسبه نيست مگر اين‌كه كل در خدمت سربازي در اين مناطق باشد.

- امتياز پيش بيني شده در اين بند صرفاً‌ شامل سربازان غير بومي ( حداقل 50 كيلومتر فاصله بين محل زندگي و خدمت) مي‌شود.

* ابراز شجاعت و فداكاري قابل ملاحظه در انجام مأموريت‌هاي عملياتي با تائيد فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح كه موجب يك ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز گواهي فرماندهان نيروي مسلح است.

* خدمت در مشاغل سخت و زيان‌آور تعريف شده از سوي ستادكل نيروهاي مسلح كه موجب يك ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدارك مورد نياز براي استفاده از اين بخشودگي نياز به گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي دارد.

* سربازاني كه براساس دستورالعمل‌هاي نيروهاي مسلح به عنوان سرباز نمونه انتخاب مي‌شوند از يك ماه بخشودگي اضافه خدمت برخوردار خواهند شد.مدرك لازم براي استفاده از اين بخشودگي گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي دارد.

* سربازاني كه در حين انجام مأموريت جانباز حداقل 5درصد و يا از كار افتاده حداقل 10درصد مي‌شوند از يك ماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.مدارك مورد نياز براي استفاده از اين بخشودگي نياز به گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي دارد.

* حداقل 12ماه خدمت در يگان‌ها و مراكزي كه بيش از 800كيلومتر با محل سكونت سرباز فاصله داشته باشد موجب 2 ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد و اگر فاصله محل خدمت بيش از 400كيلومتر باشد مدت بخشودگي يك ماه خواهد بود. مدرك مورد نياز براي استفاده از اين بند گواهي معاونت نيروي انساني يگان خدمتي است.
- مبناي محل سكونت، آدرس مندرج در برگه سبز اوليه صادره از سوي سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي است.

* نوآوري، ابتكار و خلاقيت سربازان در دوران خدمت برابر مصاديق ابلاغي از سوي ستادكل نيروهاي مسلح كه موجب يك‌ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز گواهي فرماندهان يگان خدمتي است.

* حفظ حداقل 10 جزء و يا 5 جزء قرآن كريم به ترتيب موجب بخشودگي 2ماه و يك‌ماه اضافه خدمت خواهد شد. مدرك مورد نياز گواهي عقيدتي سياسي يگان خدمتي است.

* فوت پدر، مادر، همسر و فرزند سرباز در حين خدمت كه موجب بخشودگي 2 ماه از اضافه خدمت وي خواهد شد. ارايئه اصل گواهي فوت ثبت احوال و اصل شناسنامه ابطال شده مدارك مود نياز براي استفاده از اين بخشودگي است.

سازمان وظيفه عمومي ناجا از سربازاني كه واجد هر يك از شرايط زير هستند خواسته است تا براي پيگيري بخشودگي اضافه خدمت خود با در دست داشتن مدارك تعيين شده به معاون‌هاي وظيفه عمومي استان يا شهرستان مربوطه و در تهران بزرگ به سازمان وظيفه عمومي مراجعه كنند.

* فوت يكي از اعضاي درجه يك سرباز در زمان مشموليت (پدر،مادر،برادر،خواهر،همسر،فرزند) كه موجب 3 ماه تأخير در ارسال مدارك در زمان تعيين شده و يا 3 ماه تأخير در اعزام به خدمت در زمان مندرج در برگ سبز شده، موجب برخورداري از 3 ماه بخشودگي اضافه خدمت خواهد شد.
مدارك مورد نياز اين بخشودگي اصل گواهي فوت ثبت احوال، اصل شناسنامه ابطال شده و تقاضاي كتبي مشمول است.

* بروز بلاياي طبيعي (سيل، زلزله، طوفان، صاعقه) يا حوادث قهريه (سقوط هواپيما، تصادف منجر به فوت يا جراحت كه فرد به ديه يا حبس محكوم شده باشد، آتش سوزي، غرق شدن) كه خود يا يكي از اعضاي درجه يك خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند) او آسيب ديده و علت غيبت آنان (كه حداكثر بيش از 6ماه نبايد باشد) در اثر اين موضوع بوده موجب بخشش 3 ماه اضافه خدمت خواهد شد.
اصل گواهي فرمانداري محل، اصل گواهي فوت از ثبت احوال در صورت فوت اعضاي درجه يك خانواده، تأييديه بيمارستان در صورت بستري اعضاي درجه يك آسيب ديده،‌ گواهي دادسرا در صورت محكوم شدن به ديه يا حبس و گواهي وقوع تصادف از نيروي انتظامي مداركي است كه بايد براي استفاده از اين بخشودگي ارائه شود.

* اشكالات اداري وارده بر ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امور مشمول كه موجب تأخير در حضور مشمول در خدمت شده است (مثل پست، دانشگاه‌ها، مدارس و...) كه با ارائه مدارك مستدل و مستند و در صورت احراز عدم قصور مشمول، 3 ماه اضافه خدمت بخشيده خواهد شد.
اصل نامه دستگاه ذيربط مبني بر علت تأخير و عدم قصور مشمول مدرك مورد نياز اين بخشودگي است.

* مشمولاني كه در طول مدت غيبت يا حين خدمت شرايط معافيت پدر، مادر، برادر، خواهر بيمار يا صغار و يا يكي از معافيت‌هاي مقرر در قانون را تحصيل كرده باشند از 2 ماه بخشش اضافه خدمت برخوردار مي‌شوند. اين مشمولان بايد اصل مدارك دال بر واجد شرايط معافيت بودن را ارائه دهند.

* چنانچه مشمول در زمان غيبت شرايط استفاده از ماده 127 را دارا بوده و به دليل عدم آگاهي، از اين امتياز استفاده نكرده باشد، 3 ماه اضافه خدمت وي بخشيده مي‌شود. مدارك مورد نياز اصل كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت بردار مشمول و اصل شناسنامه پدر و برادران مشمول است.
- ماده 127: از دو يا سه برادر واجد شرايط اعزام به خدمت يكي از آنان كه سن او از ديگران كمتر است به شرطي كه خود و برادري كه به خدمت رفته است فاقد غيبت باشند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت برادر يا برادران ديگر مي‌تواند به تاريخ خاتمه خدمت برادر يا يكي از برادران دفترچه آماده به خدمت دريافت كند.

* مشمولاني كه قبل از زمان تعيين شده براي ارسال مدارك و يا قبل از موعد اعزام، به دليل بيماري يا سانحه در بيمارستان بستري و داراي طول درمان بوده و ميزان و علت ايجاد غيبت به همين دليل باشد با ارائه مدارك مستند و قابل قبول، از 3 ماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
اصل گواهي بستري در بيمارستان با قيد دقيق زمان شروع و پايان بستري و دوران طول درمان مدرك مورد نياز اين بخشودگي است.

* سربازان متأهل كه حداكثر با يك سال غيبت به خدمت اعزام شده‌اند و يا سربازان متأهل داراي فرزند كه همسر آنان فوت كرده يا مطلقه باشد از 2ماه بخشودگي اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.
مدراك مورد نياز اين بخشودگي شامل اصل عقدنامه،‌اصل شناسنامه مشمول و همسر، اصل گواهي فوت ثبت احوال در صورت فوت همسر مشمول، اصل طلاقنامه و شناسنامه مشمول در صورت طلاق همسر است.
 
 درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: