جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: چهارشنبه، 25 فروردين 1389     
قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی

مهر: در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 18200 الی 33000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای تمام اقلام این گروه کاهش داشت. در گروه حبوب قیمت نخود، لپه نخود، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران لیموشیرین عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت هندوانه نسبت به هفته مشابه ماه قبل کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت کدوسبز، پیاز و سبزی های برگی کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش ولی بهای گوشت مرغ اندکی کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، قیمت قند، شکر، چای خارجی و روغن نباتی مایع نسبت به هفته مشابه ماه قبل اندکی افزایش ولی بهای روغن نباتی جامد کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته مشابه ماه قبل معادل 1 درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 6.1 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 0.1 درصد، برنج داخله درجه یک 6.0 درصد و برنج داخله درجه دو 1.1 درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل کاهش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود معادل 2.9 درصد، لپه نخود 1 درصد، لوبیا چشم بلبلی 0.5 درصد و لوبیا قرمز 0.7 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 2.2 درصد کاهش داشت.

میوه و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه بهای هندوانه نسبت به هفته مشابه ماه قبل معادل 36 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 5.4 تا 15.1 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای کدو سبز معادل 19.6 درصد، پیاز 0.6 درصد و لوبیا سبز 10.6 درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 14.3 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، نسبت به هفته مشابه ماه قبل بهای گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 2.5 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ 0.3 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش نسبت به هفته مشابه ماه قبل، قیمت قند معادل 0.8 درصد، شکر 0.2 درصد، چای خارجی 0.3 درصد و روغن نباتی مایع 0.2 درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی جامد 1 درصد کاهش داشت.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: