جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: شنبه، 6 مهر 1387     
ارزش سهام شرکت مالي و بيمه فورتيس اروپا بيست درصد کاهش يافت

به گزارش خبرنگار گروه سرمايه صنعت نیوز، بحران اقتصادي امريکا دامن شرکت بيمه فورتيس بلژيکي هلندي را نيز گرفت.

شرکت بيمه فورتيس که از بزرگترين شرکتهاي بيمه در اروپاست و امور بانکي را نيز انجام مي دهد مدير عامل خود را اخراج کرد و رئيس بخش بانکي خود را به عنوان مدير عامل جديد شرکت معرفي کرد. در يک هفته گذشته ارزش سهام فورتيس به شدت کاهش داشته و فقط روز گذشته سهام فورتيس بيش از بيست درصد از ارزش خود را از دست داد. سقوط ناگهاني ارزش سهام اين شرکت در پي نگراني از وجود مشکل نقدينگي رخ داد. البته مقامات فورتيس با رد شايعات مبني بر اينکه شرکت قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيست تاکيد کردند که ارزش سهام نشان دهنده ارزش واقعي شرکت نيست.
درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: