پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


وزارت نفت مسئول دفن زباله های نفتی در جنوب
تاريخ خبر: سه شنبه، 24 دی 1387 ساعت: 11:38

به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: محل دفن زباله های نفتی در خوزستان، بوشهر و هزمزگان به وزارت نفت واگذار می شود.

فاطمه واعظ جوادی در نشست کارگروه مدیریت پسماند با اشاره به این که 90 درصد از پسماندها به علت فعالیت پالایشگاههای نفتی، پسماند نفتی هستند گفت: امحاء و بازیافت این پسماندها به صورت تخصصی با مسئولیت وزارت نفت و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود.

وی با اشاره با این که رتبه بندی در خصوص پیمانکاران جمع آوری پسماندها وجود ندارد گفت: باید این رتبه بندی براساس نوع و خطرناک بودن پسماندها مشخص شود.

وی حمایت وزارت کشور در ساماندهی و دفن زباله ها و پسماندها را مهم خواند و گفت: باید استانداران به عنوان نماینده در کارگروههای تخصصی حضور داشته باشند تا از روند فعالیت بخش های دولتی و خصوصی اطلاع داشته باشند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل کمیته تخصصی را از بازوهای اجرایی کارگروه ملی مدیریت پسماندها عنوان کرد و گفت: این کمیته باید به صورت تخصصی و علمی با بهره گیری از تجارب هیات علمی داشگاهها و اتحادیه بازیافت و پیمانکاران به عنوان زیرمجموعه این کارگروه تشکیل شود.

وی با اشاره به این که تاکنون سه سال از تصویب و تدوین آیین نامه اجرایی کارگروه ملی مدیریت پسماند می گذرد افزود: ساماندهی پسماندها هنوز به صورت مدون عملیاتی نشده است.

واعظ جوادی با اشاره به تولید زباله های خطرناک در بخش های درمانی دولتی، خصوصی و مطب های پزشکان افزود: باید برای ساماندهی این گونه زباله ها نیز راهکارهای عملی انجام شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت : باید مسئولیت مشخص و مستقیم امحاء این زباله ها نیز مشخص شود.

واعظ جوادی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در مرحله تفکیک زباله ها را از مهمترین نکات کاهش آلودگی خاک و هوا خواند و گفت: باید مراحل بعدی جمع آوری زباله، امحا و دفن نیز به صورت تفکیک شده انجام شود.