پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


شعب موفق، ناموفق و بحرانی بانک‌ها کدامند؟
تاريخ خبر: سه شنبه، 2 آذر 1395 ساعت: 12:05

خبرگزاری مهر: مسابقه جذب منابع مردم، مدتها است که در بانکها آغاز شده و هر یک از بانک‌های دولتی و خصوصی تلاش دارند تا به هر روشی، متعارف و یا غیرمتعارف، منابع در دست مردم را جذب کرده و شرایط را برای سودآوری بیشتر و مدیریت منابع و مصارف بانکی فراهم آورند.  

در این میان البته بانکها، دست به ابتکارات جدیدی می‌زنند که برخی از آنها نشات گرفته از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است و برخی دیگر، دست و پا زدن‌هایشان برای جذب منابع بیشتر و سپرده‌هایی است که سرگردان از سودهای بانکی متنوع، تنها به دنبال جایی می‌گردند که سودآوریشان بیشتر باشد.

به همین دلیل، طرح برخی سودهای هر چند غیرواقعی و تبلیغات بانکها برای جذب سپرده، ممکن است یک بار هم که شده پای این دارندگان منابع هر چند خرد را به شعبات باز کند؛ اینجا است که متصدیان بانکی می‌توانند نقش‌آفرین باشند و گوی سبقت جذب سپرده را از دیگر همتایانشان در سایر بانکها بربایند.

اقتصاد مقاومتی دلیل جذب منابع بیشتر بانکی!

بر این اساس، برخی بانکها با ارسال دستورالعمل‌هایی به روسای شعب خود، تلاش دارند تا با ابزارهای تشویقی و تنبیهی، زمینه را برای جذب منابع بیشتر فراهم کرده و به کارمندان شعب تحمیل کنند که باید منابع بیشتری از دست مردم بگیرند؛ این جا است که پای ابزارهای عمدتا تنبیهی به میان می‌آید تا بلکه شعبات بانکی در جذب منابع، سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

بر اساس مستنداتی که به دست خبرنگار مهر رسیده است، برخی بانکها با رتبه‌بندی شعبات خود در ۴ سطح موفق، نیمه‌موفق، ناموفق و بحرانی در جذب منابع، به آنها هشدار داده‌اند که باید عقب‌ماندگی‌های احتمالی خود را در حوزه جذب منابع بانکی جبران نمایند و اگر به میزان جذب‌شده منابع که مدنظر سیاستگذار بانک مربوطه‌شان است نرسند، حتما باید پاسخگو باشند و شاید هم کار به تعطیلی شعب بکشد.

جالب این جا است که دلیل وارد آوردن این فشار به شعب بانکی از سوی شعبات مرکزی در نامه‌هایی که به زیرمجموعه‌ها ارسال شده، عمدتا عمل به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و البته تامین منابع مالی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط عنوان گردیده که تحت آن، بانکها با تجهیز منابع و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری باید نهایت سعی و تلاش خود را به نحوی تدارک ببینند که با یک نگرش جهادی، سهمیه جذب منابع خود را به درستی محقق نمایند.

شعب موفق، ناموفق، نیمه موفق و بحرانی کدامند؟

در این میان رتبه‌بندی شعبات به گونه‌ای تدارک دیده شده است که شعبات موفق به شعباتی اطلاق می‌شود که به برنامه از پیش‌ تعیین‌شده در جذب منابع دسترسی پیدا کرده باشند، همچنین در دسته شعبات نیمه‌موفق آنهایی قرار می‌گیرند که متوسط رشد آنها در جذب منابع ده درصد باشد.  

در عین حال، شعبات ناموفق، آن دسته از شعبی هستند که در جذب منابع، کمتر از ده درصد رشد را تجربه کرده‌اند و در نهایت، شعب بحرانی که مشمول تذکر و اخطار هم می‌شود و تمام کادر شعب باید حضور الزامی تا ساعات بعد از ظهر داشته باشند، نیز آنهایی هستند که دارای عملکرد منفی نسبت به اسفند ۹۴ بوده‌اند.

حال باید دید که معاونت نظارتی بانک مرکزی، این اقدام بانکها را در جذب منابع چطور ارزیابی می‌کند.