پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


فروش کشتی سازی فرانسه متوقف شد
تاريخ خبر: شنبه، 6 آذر 1395 ساعت: 15:19

به گزارش صنعت نیوز، فروش شرکت کشتی سازی و فراساحل STX O&S و یارد کشتی سازی بحران زده STX فرانسه متوقف شد.

روند فروش شرکت کشتی سازی و فراساحل STX O&S و یارد کشتی سازی بحران زده STX فرانسه متوقف شد، چرا که معلوم نیست چگونه سرمایه گذار لندنی بی نام خواهد توانست مبلغ مورد نیاز برای خرید دو شرکت را فراهم آورد.

این مقام مسئول درادامه افزود: ما مجبورخواهیم بود روند فروش STX را در سال آینده با دعوت سرمایه گذاران به شرکت در مناقصه، دوباره از سر گیریم.

براساس این گزارش، کشتی سازی اروپایی شامل فینکانتیری ایتالیا، Damen و DCNS، شکارچیان اصلی یارد STX مستقر در Saint-Nazaire هستند.

قراراست کشتی سازی های مذکور تا 27 دسامبر سال جاری میلادی پیشنهادات خود را ارائه دهند.

وال استریت ژورنال در ادامه نوشت: STX O&Sعلیرغم کمک مالی بیش از سه میلیارد دلاری ازسوی طلبکاران، درخواست حمایت را در سال جاری میلادی به دادگاه تسلیم کرد.

طرح بازسازی STX O&S، فروش دارایی ها، کاهش هزینه و تبدیل بدهی به سرمایه را در برمی گیرد.