پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


عکس: خودروی تشریفات ظریف در هند
تاريخ خبر: شنبه، 13 آذر 1395 ساعت: 12:39

سرویس عکس و فیلم فردا: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا ، گفت وگو با مقامات عالیرتبه و شرکت در نشست اقتصادی و سیاسی وارد دهلی نو پایتخت هند شد.

 
خودروی تشریفات ظریف در هند
 
خودروی تشریفات ظریف در هند