پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


2 کشتیرانی تایوان ادغام می شوند
تاريخ خبر: چهارشنبه، 17 آذر 1395 ساعت: 14:47

به گزارش صنعت نیوز، در راستای اجرای بخشی از اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت نامطلوب بخش دریایی، وزیر حمل و نقل و ارتباطات تایوان خبر از احتمال ادغام کشتیرانی Yang Ming با شرکت کشتیرانی ( TIPC) کشورش داد.

وزیرحمل و نقل و ارتباطات تایوان با اعلام خبراحتمال ادغام کشتیرانی Yang Ming با شرکت کشتیرانی ( TIPC) کشورش، گفت: اقداماتی با هدف نجات  کشتیرانی مقروض Yang Ming که 33 درصد تحت مالکیت دولتی قرار دارد و ضرر مالی 408 میلیون دلاری را در سه ماه سوم سال جاری میلادی تجربه کرد، آغازشده است.

این گزارش ادامه داد: شرکت کشتیرانی  TIPC در سال 2012 و با هدف تسلط برعملیات بندری و مدیریت عملکرد بنادر Kaohsiung ،Keelung، Taichung و Hualien تایوان، تأسیس شد.

قانون گذارحزب پیشرفته دموکرات با اشاره به ادغام کشتیرانی های Yang Ming و TIPC تایوان خاطرنشان ساخت: ادغام شرکت کشتیرانی Yang Ming که تحت مالکیت نسبی دولتی قراردارد با شرکت کشتیرانی  Evergreen که تحت مالکیت خصوصی است، کار دشواری خواهد بود.

Chen درادامه افزود: Yang Ming ازسال 2009 تاکنون در وضعیت قرمز قراردارد و وزارتخانه باید اشخاصی را که در پست های مدیریت این کشتیرانی با اتخاذ تصمیمات نادرست چنین شرایط مالی را برای این کشتیرانی رقم زدند، مسئول و پاسخگو بداند.