پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


عکس: حضور مرحوم کیارستمی در مناطق جنگی
تاريخ خبر: دوشنبه، 22 آذر 1395 ساعت: 11:43

فردا: تصویر زیر حضور مرحوم عباس کیارستمی را منالطق جنگی نشان می‌دهد.


 حضور کیارستمی در مناطق جنگی