پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


فروش 30 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش بنیان تا پایان امسال
تاريخ خبر: چهارشنبه، 24 آذر 1395 ساعت: 14:00

به گزارش صنعت نیوز، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: پیش بینی می‌شود فروش محصولات شرکت‌های دانش بنیان تا پایان امسال به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برسد.

سورنا ستاری در هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران افزود: هم اکنون حدود 2 هزار و 800 شرکت دانش بنیان در کشور داریم که فروش محصولات آن‌ها حدود20 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: اگر می خواهید اصلاحات جدی در کشور اتفاق بیفتد باید موضوع پژوهش را جدی بگیریم.

ستاری افزود: اگر پایه اقتصاد کشور به جای توجه منابع زیرزمینی، به منابع نیروی انسانی باشد، آن زمان نیروی انسانی معنی پیدا می کند.

وی گفت: بخش خصوصی باید وارد موضوع پژوهش شود و اگر بخش خصوصی در این موضوع ورود پیدا نکند پژوهش کیفیتی ندارد.

ستاری افزود: از نظر نیروی انسانی ما استثنایی هستیم و براساس گزارش ها به لحاظ تعداد مهندسان دانش آموخته به ازای جمعیت در رتبه دوم و از نظر تعداد در رتبه چهارم جهان هستیم.

وی گفت: باید محیط کسب و کار را درست کنیم و در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان نیز به موضوع محیط کسب و کار تأکید شده است.

ستاری افزود: وظیفه دولت هاست که در پژوهش های پایه سرمایه گذاری کنند و دولت نباید در پژوهش های تجاری وارد شود بلکه شرکت ها در این موضوع باید فعالیت کنند.

وی گفت: در بودجه سال آینده نیز یک درصد به موضوع پژوهش اختصاص داده شده است و اگر این اتفاق بیفتد برای نخستین بار بودجه پژوهش به یک و نیم درصد می رسد.

برگزیدگان هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران در مراسمی در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی معرفی و قدردانی شدند.