پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


هشت فروند کشتی کشتیرانی مرسک اوراق می شود
تاريخ خبر: يکشنبه، 28 آذر 1395 ساعت: 14:12

به گزارش صنعت نیوز، هشت فروند کشتی کانتینری پاناماکس متعلق به کشتیرانی مرسک دانمارک به یاردهای اوراق سازی چین و هند فرستاده شده اند.

کشتیرانی مرسک دانمارک هشت فروند کشتی کانتینری پاناماکس را به منظوراوراق سازی به یاردهای اوراق سازی چین وهند فرستاده است.

این گزارش ادامه داد: این شناورها در اوراق سازی Shree Ram هند و Jiangyin Xiagang Changjiang چین اوراق خواهند شد.

یکی از مقامات کشتیرانی مرسک دراین باره گفت: انتظارمی رود در سال های آینده مرسک شاهد اوراق تعداد بیشتری از شناورها نسبت به سال های گذشته باشد.

وی درادامه با اشاره به اینکه هدف از اوراق شناورها، رسیدن به یک توازن بهتر درزنجیره عرضه و تقاضا است، افزود: با در اختیار داشتن ناوگانی بیش از 600 فروند شناور ملکی و چارتری، هرتصمیمی مبنی براوراق سازی شناورهای کشتیرانی مرسک، تنها به وضعیت بازار بستگی ندارد ومنوط به متغیرهای مختلفی است.