پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


هنوز هیچ جوینت ونچر مفید و موثری بین قطعه سازان داخلی و سرمایه گذاران خارجی ايجاد نشده است
تاريخ خبر: دوشنبه، 29 آذر 1395 ساعت: 14:32

به گزارش صنعت نیوز، یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیر افزایش سهم سرمایه گذاری های خارجی بر رشد صنعت خودرو و قطعه سازی گفت: سرمایه گذاری خارجی در رشد صنعت خودروسازی نقش بسزایی دارد و برقراری جوینت ونچرهای جدید حرکتی بسیار مطلوب در راستای پیشرفت این صنعت است.

ابوالقاسم آروند افزود: در صورتی که سرمایه گذاران خارجی اقدام به برقراری جوینت ونچر با قطعه سازان داخلی نکنند، نمی توان انتظار بروز تغییر و تحول در صنعت خودروسازی کشور را داشت چرا که شرط پیشرفت صنعت خودروسازی تحکیم صنعت قطعه سازی است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی باید در جهتی هماهنگ با قطعه سازان داخلی پیش روند، تصریح کرد: عدم برقراری همکاری بین قطعه سازان داخلی و سرمایه گذاران خارجی موجب در جا زدن صنعت خودروسازی کشور می شود و همچنان باید شاهد مونتاژ خودرو بدون هیچگونه انتقال تکنولوژی در کشور باشیم که ضرر هنگفتی به صنعت خودروسازی وارد می کند.

وی اظهار داشت: قطعه سازان از توان داخلی سازی مطلوبی برخوردارند البته افزایش سهم قطعه سازان در تولید تنها از طریق حمایت های دولت در برابر سرمایه گذاران خارجی ممکن می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر صنعت قطعه سازی و مجموعه سازی در ایران همچون سایر کشورهای جهان پابرجا باشد صنعت خودروسازی نیز پابرجا خواهد بود چراکه قطعه سازی بخش اصلی خودروسازی را تشکیل می دهد.

وی بیان کرد: انتقال دانش فنی و ورود ماشین آلات نوین و پیشرفته در پی برقراری جوینت ونچرهای جدید قطعه سازان داخلی با سرمایه گذاران خارجی محقق می شود.

آروند اذعان داشت: متاسفانه تا بحال هیچگونه جوینت ونچر مفید و موثری بین قطعه سازان داخلی و سرمایه گذاران خارجی تشکیل نشده و انجام این مهم تنها از طریق حمایت های دولت امکان پذیر خواهد بود.

وی در پایان ابراز داشت: تا زمانی که صنعت قطعه سازی و مجموعه سازی خودرو در کشور تقویت نشود صنعت خودروسازی هیچ حرکت رو به جلویی نخواهد داشت.