پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


عکس: پزشک برجام
تاريخ خبر: سه شنبه، 30 آذر 1395 ساعت: 11:45

فردا: روزنامه صبح نو صبح امروز تصویر علی اکبر ولایتی را با تیتر پزشک برجام منتشر ساخت. 

 
عکس: پزشک برجام