پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


عکس: نهر کرج که بعدها بر روی آن بلوارکشاورز ساخته شد
تاريخ خبر: سه شنبه، 30 آذر 1395 ساعت: 11:47

فردا: نهر کرج که بعدها بر روی آن بلوار کشاورز کنونی ساخته شد.

 
عکس: نهر کرج که بعدها بر روی آن بلوارکشاورز ساخته شد