پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


واگذاري سهام عدالت به چهار گروه جديد
تاريخ خبر: يکشنبه، 8 شهريور 1388 ساعت: 12:26

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، مدير عامل کارگزاري سهام عدالت از واگذاري اين سهام به چهار گروه جديد خبر داد.

محمد جواد شيخ گفت: زنان بدسرپرست و کارگران ساختماني فصلي که به شکل روزمزد حقوق دريافت مي کنند مي توانند با مراجعه به بهزيستي و بنياد مسکن محل اقامت شان براي دريافت سهام عدالت ثبت نام کنند.

وي افزود:همچنين زندانياني که دوران محکوميتشان سپري شده است نيز مي توانند با مراجعه به مراکزي که تحت پوشش آن قرار دارند مراجعه کنند.

شيخ گفت: گروه چهارم نيز افراد بيکاري هستند که در ادارات کار وامور اجتماعي نام نويسي کرده اند و مي توانند با مراجعه به ادارات يادشده سهام عدالت دريافت کنند.

وي افزود: اين چهار گروه مي توانند از 7 تا 17 شهريور با مراجعه به مراکز ياد شده نام نويسي کنند و اين مهلت تمديد نخواهد شد.