پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


لزوم بازبيني قانون حمايت از صنايع
تاريخ خبر: سه شنبه، 10 شهريور 1388 ساعت: 11:29

به گزارش خبرنگار گروه صنایع صنعت نیوز، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: بايد با بازنگري در قانون حمايت از صنايع ، مشکلات و محدوديت‌هاي آن را شناسايي کنيم و از ميان برداريم .

علا الدين ميرمحمد صادقي در نشست وزير پيشنهادي صنايع و معادن با فعالان اقتصاد و صنعت با بيان اينکه قانون حمايت از صنايع ، مشکلات و محدوديت‌هاي دارد افزود: قانون حمايت از صنايع مربوط به دهه40 است و بايد با بازنگري در اين قانون ، مشکلات ان را شناسايي کنيم .

وي همچنين با تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون حمايت از صنايع افزود : مشکل کنوني واحدهاي توليدي کشور احراز صلاحيت نداشتن مدير کارخانه ، ورشکستگي واحد توليدي و يا توقف کار در واحدها نيست.

عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود : مشکل کنوني بخش توليد کشور مربوط به نوسانات به وجود آمده در اقتصاد کشور و اقتصاد جهاني است و بايد براي حل اين مشکلات چاره‌انديشي شود.

دراين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شاخصه هاي ارزيابي و انتظارات خود را از مجريان ارشد اقتصادي کشور در قالب فهرستي با 12 عنوان به وزير پيشنهادي صنايع و معادن دولت دهم ارائه کردند.

مقبوليت نزد جامعه تخصصي مربوط ، برخورداري از ديد روشن و هماهنگ درمسائل اقتصاد کلان با نگاه توليد محور ،تجربه موفق مديريتي کلان، التزام به تأمين حقوق اقتصادي مردم در چارچوب قانون اساسي ، پاسخگو بودن به فعالان اقتصادي و داشتن تعريف دقيق و عملياتي از پيشرفت و عدالت از جمله اين موارد است .

هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در عمل به وظيفه قانوني خود به عنوان مشاور قواي سه گانه ، ارتقاي اثر بخشي و کارآمدي اقتصاد ملي ، دستيابي به اهداف سند چشم انداز 1404 و تحقق واقعي تحول ساختاري اقتصاد کشور به موجب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين فهرست را ارائه کرد.