پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


توسعه تصفیه خانه فاضلاب کرج با استفاده از سرمایه گذاری خارجی تصویب شد
تاريخ خبر: چهارشنبه، 11 شهريور 1388 ساعت: 12:22

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران گفت : به منظور توسعه تصفیه خانه فاضلاب کرج ، استفاده از سرمایه گذری خارجی بصورت فاینانس و با تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیون یورو تصویب شد.

مهندس حسین نوری در گفتگو با صنعت نیوز با اعلام این خبر افزود : اجرای شبکه فاضلاب کرج از سال 1374 آغاز شده و پس از گذشت 14 سال بر اساس قیمت های سال 86 باید 90 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح تخصیص می یافت اما فقط 40 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد. به همین دلیل کمبود اعتبارات مالی یکی از مهمترین علل تأخیر در بهره برداری از مرحله اول شبکه فاضلاب است چون طبق برنامه قرار بوده که این طرح در مرحله اول در سال 1383 به بهره برداری برسد اما تا کنون فقط 25 درصد از کل طرح اجرا شده و فقط 8 هزار مشترک فاضلاب به شبکه متصل هستند.

وی تأکید کرد : از آنجا که ایجاد شبکه فاضلاب از الزامات توسعه پایدار هر جامعه ای محسوب شده و مزایای بسیاری را از جمله افزایش سطح بهداشت عمومی استفاده بیش از یک بار از آب کمیاب و استفاده از پس آب برای کشاورزی و آبیاری و حذف عمل پر هزنیه پمپاژ و استحصال آب از عمق چاههای عمیق توسط کشاورزان ، حفظ کیفیت آب و ... دارد . ضمن اینکه در بعضی مناطق از شهر کرج جذب و دفع فاضلاب به خوبی صورت نمی گیرد و به همین دلیل اجرای هر چه سریعتر این طرح ضرورتی دو چندان پیدا کرده است.

مهندس نوری ادامه داد : ناکافی بودن اعتبارات دولتی و داخلی باعث شد که استفاده از سرمایه گذاری خارجی به صورت فاینانس مد نظر قرار بگیرد و خوشبختانه با پیگیری های لازم ، این مهم محقق شد.

مدیر عامل آبفای غرب استان تهران در پایان تصویب فاینانس طرح فاضلاب کرج را سومین فاینانس صنعت آب و فاضلاب کشور ذکر کرد و اظهار داشت : بالافاصله فاز دوم این طرح با پیگیری دریافت اعتباری بالغ بر 126 میلیون یورو از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز خواهد شد که با تخصیص آن ، ظرف هشت سال ظرفیت تصفیه خانه به یک میلیون نفر خواهد رسید.

 

با اختصاص 20 میلیون یورو؛ توسعه تصفیه خانه فاضلاب کرج با استفاده از سرمایه گذاری خارجی تصویب شد

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران گفت : به منظور توسعه تصفیه خانه فاضلاب کرج ، استفاده از سرمایه گذری خارجی بصورت فاینانس و با تخصیص اعتباری بالغ بر 20 میلیون یورو تصویب شد.

مهندس حسین نوری در گفتگو با صنعت نیوز با اعلام این خبر افزود : اجرای شبکه فاضلاب کرج از سال 1374 آغاز شده و پس از گذشت 14 سال بر اساس قیمت های سال 86 باید 90 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح تخصیص می یافت اما فقط 40 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد. به همین دلیل کمبود اعتبارات مالی یکی از مهمترین علل تأخیر در بهره برداری از مرحله اول شبکه فاضلاب است چون طبق برنامه قرار بوده که این طرح در مرحله اول در سال 1383 به بهره برداری برسد اما تا کنون فقط 25 درصد از کل طرح اجرا شده و فقط 8 هزار مشترک فاضلاب به شبکه متصل هستند.

وی تأکید کرد : از آنجا که ایجاد شبکه فاضلاب از الزامات توسعه پایدار هر جامعه ای محسوب شده و مزایای بسیاری را از جمله افزایش سطح بهداشت عمومی استفاده بیش از یک بار از آب کمیاب و استفاده از پس آب برای کشاورزی و آبیاری و حذف عمل پر هزنیه پمپاژ و استحصال آب از عمق چاههای عمیق توسط کشاورزان ، حفظ کیفیت آب و ... دارد . ضمن اینکه در بعضی مناطق از شهر کرج جذب و دفع فاضلاب به خوبی صورت نمی گیرد و به همین دلیل اجرای هر چه سریعتر این طرح ضرورتی دو چندان پیدا کرده است.

مهندس نوری ادامه داد : ناکافی بودن اعتبارات دولتی و داخلی باعث شد که استفاده از سرمایه گذاری خارجی به صورت فاینانس مد نظر قرار بگیرد و خوشبختانه با پیگیری های لازم ، این مهم محقق شد.

مدیر عامل آبفای غرب استان تهران در پایان تصویب فاینانس طرح فاضلاب کرج را سومین فاینانس صنعت آب و فاضلاب کشور ذکر کرد و اظهار داشت : بالافاصله فاز دوم این طرح با پیگیری دریافت اعتباری بالغ بر 126 میلیون یورو از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز خواهد شد که با تخصیص آن ، ظرف هشت سال ظرفیت تصفیه خانه به یک میلیون نفر خواهد رسید.