پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


اجلاس اوپك با حضور میرکاظمی
تاريخ خبر: يکشنبه، 15 شهريور 1388 ساعت: 09:04

اجلاس اوپك 18 شهريور در وين تشكيل مي‌شود و با توجه به تغيير وزير‌نفت و راي مجلس به مسعودمير‌كاظمي؛ وي قرار است در اين اجلاس شركت كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، محمد‌علي خطيبي؛ نماينده دائم ايران در اوپك درباره حضور ايران در اجلاس 18 شهريور وين گفت: پس از راي اعتماد مجلس، وزيرنفت وظايف محوله را برعهده دارد و به‌طور طبيعي مانعي نيست و وزير نفت در اجلاس وزراي نفت اوپك كه اين هفته چهارشنبه برگزار مي‌شود به‌طور فعال شركت خواهد كرد.

وي درباره احتمال تغيير در سقف توليد اوپك گفت: همان‌گونه كه همواره رخ‌مي‌دهد تصميم‌هاي اوپك در جلسه خاص و بسته وزراي نفت كشورهاي عضو گرفته مي‌شود و كسي از نوع و نحوه تصميم‌گيري اوپك آگاه نيست. البته برخي وزيران نفت پيش از اجلاس مواضعي اتخاذ مي‌كنند كه در اين هفته نيز شاهد بوديم برخي وزراي نفت كشورهاي عضو تاكيد كردند كه در اجلاس آينده تغييري در ميزان توليد اوپك رخ ‌نخواهد داد.

خطيبي ادامه داد: با توجه به اينكه سازمان كشورهاي عضو اوپك در ماه دسامبر آينده و حدود 3‌ماه ديگر در آنگولا اجلاس فوق‌العاده دارد در اين اجلاس پيش‌بيني نمي‌شود كه تصميم خاصي در مورد سقف توليد اين سازمان اتخاذ شود. در 3ماه آينده تقاضاي بازار تغيير خاصي نمي‌كند و تقاضاي خريداران نفت اوپك نيز تقريبا در حدي است كه امروز اوپك در حال توليد است.

وي با اشاره به شما آينده بازار و قيمت‌هاي نفت گفت: پيش‌بيني مي‌شود كه اگر بازار توليد، به همين ميزان ادامه يابد، شرايط متعادلي داشته باشد. با وجود اين هنوز سطح ذخيره‌سازي‌ نفت خام در كشورهاي بزرگ مصرف‌كننده نفت به‌ويژه كشورهاي او‌اي سي دي بالا است.

نماينده ايران در اوپك خاطر نشان كرد: بايد ميزان ذخاير نفت خام در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري صنعتي كاهش يابد. متوسط ذخيره‌سازي‌‌ها امروز بالاتر از متوسط 5 سال گذشته است و اين نگراني مهم اوپك است وبايد در اين مورد تصميم‌گيري كند.

وي ادامه داد: كميته وزارتي نظارت بربازار اوپك كه پيش از اجلاس اين هفته تشكيل‌مي‌شود بايد به رياست وزيرنفت جمهوري اسلامي ايران تشكيل شود و در اين كميته اين مسئله بررسي و گزارش آن به اجلاس وزراي نفت در روز چهارشنبه ارائه مي‌شود.