پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


مرگ يك فوتباليست پس از گل به تيم خود!!
تاريخ خبر: سه شنبه، 17 شهريور 1388 ساعت: 12:38

خبرگزاری چك از حمله قلبی مرگبار یك فوتبالیست آماتور پس از گلزنی به تیم خودش خبر داد

به گزارش ایسنا خبرگزاری چك از حمله قلبی مرگبار یك فوتبالیست آماتور پس از گلزنی به تیم خودش خبر داد.

"میشا جی" در نهمین دقیقه بازی میان دو تیم روستایی دروازه تیم خودشان را باز كرد و پس از آن نقش بر زمین شد.

پزشكان از نجات جان این بازیكن 31 ساله ناكام ماندند و او درگذشت. در گزارش پزشكان آمده است: او دچار حمله قلبی شد و متاسفانه نتوانستیم او را به زندگی بازگردانیم.

میشا دختری شش ماهه داشت.