پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


بلندقدترین مرد جهان در ترکیه
تاريخ خبر: شنبه، 28 شهريور 1388 ساعت: 08:53

یکی از شهروندان کشور ترکیه نام خود را به عنوان بلندقدترین مرد جهان درکتاب رکوردداران ثبت کرد.

سلطان کاسین هشت فوت و یک اینچ معادل دو متر و چهل و هفت سانتیمتر قد دارد. صبح امروز نام این شهروند ترک به صورت رسمی در کتاب رکوردداران جهان موسوم به گینس ثبت شد. این مرد بیست و هفت ساله برای تبلیغ نسخه سال 2012 کتاب گینس به انگلیس سفر کرده است.

حضور روزگذشته وی درمقابل ساعت بزرگ لندن موسوم به "بیگ بن " گردشگران بسیاری را به این مکان کشاند. تاکنون فقط هشت نفر در جهان قدی بیش از دو متر وچهل و چهار سانتی متر داشته اند. ترشح بیش از اندازه هورمونهای رشد علت بلندی قد این جوان ترک تبار است. با برداشتن غده عامل ترشح این هورمون، سال گذشته رشد قدی وی متوقف شد. طول پاهای این جوان ترک سی و شش و نیم سانتی متر و طول انگشتان وی بیست و هفت و نیم سانتی متر است.

تا پیش از این ،لئونید استادنیک اوکراینی رکوددار بلندقدترین مردم جهان بود.