پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


5 واحد توليد نان صنعتي در کشور تا پايان سال افتتاح مي شود
تاريخ خبر: دوشنبه، 30 شهريور 1388 ساعت: 10:50

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، مجري نان صنعتي کشور گفت: با ايجاد 100 واحد نان صنعتي ، 10 درصد از نان مصرفي کشور به شيوه صنعتي توليد خواهد شد.

حبيب مزروعي افزود: موضوع طرح توليد نان صنعتي در کشور از سال 86 آغاز شد و تاکنون 114 طرح به بانک تجارت که بانک عامل است رسيده است .

وي گفت: منابع مالي 34 واحد از طرح هاي ارائه شده به بانک ،تامين شده و مورد تاييد وزارت صنايع و بازرگاني نيز قرار گرفته است .

حبيبي با بيان اينکه تاکنون 2 واحد توليد نان صنعتي در تهران و 3 واحد در شهرهاي مشهد ، آمل و زنجان به بهره برداري رسيده است افزود : با برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان سال 5 واحد ديگر نيز در کشور افتتاح خواهد شد.

وي گفت: بر اساس برنامه زمان بندي 10 سال طول خواهد کشيد تا 10 درصد توليد نان در کشور به روش صنعتي صورت پذيرد.

حبيبي هدف دولت از صنعتي کردن توليد نان در کشور را ارائه نان با کيفيت و بهداشتي بيان کرد و افزود: ماندگاري نان نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مجري توليد نان صنعتي در کشور گفت: در واحد هاي صنعتي توليد نان به دليل توليد انبوه قيمت تمام شده کاهش مي يابد.

حبيبي ادامه داد: براي بهره برداري از هر واحد نان صنعتي در کشور 7 و 8 دهم ميليارد تومان سرمايه گذاري لازم است تا 30 تن نان توليد شود.

وي گفت: در هر واحد توليد نان 30 نفر به شکل مستقيم و 100 نفر نيز براي توزيع مشغول به کار خواهند شد.