پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


کاهش حدود 50 درصدي توليد خودرو در اسپانيا
تاريخ خبر: چهارشنبه، 3 مهر 1387 ساعت: 09:01

به گزارش خبرنگار گروه خودرو صنعت نيوز ، اتحاديه سازندگان خودروي اسپانيا اعلام کرد توليد خودرو در اين کشور ماه اوت در مقايسه با يکسال قبل به ميزان چهل و نه و چهار دهم درصد کاهش يافته است.

اين ميزان کاهش موجب خواهد شد ميزان کل توليد خودرو در امسال به سبب رکود شديد اقتصادي ، پنج و نيم درصد کاهش يابد.

اتحاديه سازندگان خودروي اسپانيا اعلام کرد توليد در هشت ماهه نخست امسال با سه و شش دهم درصد کاهش به يک ميليون و هشتصد و پنجاه هزار دستگاه رسيد.

اين اتحاديه افزود فروش خودرو در اسپانيا امسال به علت کند شدن رشد اقتصادي کشور بيست و پنج درصد کاهش يافت.

شرکت هاي فورد و جنرال موتورز اعلام کرده اند تعداد کارکنان خود را در کارخانه هايشان در اسپانيا کاهش مي دهند و شرکت سيت که فولکس واگن ان را اداره مي کند نيز توليد خود را کاهش خواهد داد.

اتحاديه سازندگان خودروي اسپانيا اعلام کرد طرح دولت براي پرداخت وام به افراد و معاوضه خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو عملا تاثيري نداشته است.