پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


بانک مرکزي اروپا بار ديگر پيشنهاد تزريق پول را به منطقه يورو مطرح کرد
تاريخ خبر: چهارشنبه، 3 مهر 1387 ساعت: 11:04

به گزارش خبرنگار گروه سرمايه صنعت نيوز ،‌ بانک مرکزي اروپا در بيانيه اي بار ديگر پيشنهاد تزريق مبلغي بالغ بر چهل ميليارد دلار را به بازار منطقه يورو به صورت يک روزه مطرح کرد.

در بحبوحه مشکلاتي که از بحران بخش بانکي امريکا نشات مي گيرد ، بانکهاي مرکزي اروپا و امريکا معاملات ارزي جديدي را به منظور دستيابي بانکهاي اروپا به دلار برقرار کرده اند.

بانک مرکزي اروپا در چارچوب توافق با بانک مرکزي امريکا و ديگر بانکهاي مرکزي ، روز پنجشنبه پيشنهاد تزريق حجم بيشتري از دلار را به بازارهاي پولي منطقه يورو مطرح کرد.

اين پيشنهاد در در حالي مطرح مي شود که کنگره امريکا طرح هفتصد ميليارد دلاري براي نجات نظام مالي اين کشور را بررسي کرده است.

بانک انگليس نيز بار ديگر پيشنهاد شب گذشته خود را براي اعطاي چهل ميليارد دلار به موسسات بانکي که به علت بحران اعتباري با مشکلات مالي روبرو هستند مطرح کرده است.