پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


تعطيلي هزاران رستوران در فرانسه
تاريخ خبر: چهارشنبه، 3 مهر 1387 ساعت: 11:19

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعي صنعت نيوز ، افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت موجب تعطيلي سه هزار رستوران و کافه در فرانسه شده است.

پايگاه خبري ديلي تلگراف در خبر امروز خود نوشت اين افزايش باعث گرديد بسياري از مردم فرانسه از خوردن پيش غذا خودداري کنند.

روزنامه ديلي تلگراف به نقل از روزنامه فيگارو نوشت همزمان با کاهش بيست تا سي درصدي عادات غذايي در سه ماه اول سال ، تعطيلي رستورانها نسبت به سال گذشته بيست و پنج درصد افزايش يافت.

در اين حال ميزان تعطيلي کافه ها و مراکز فروش مشروبات الکلي به پنجاه و شش درصد افزايش يافت اما قيمت مواد غذايي در رستورانهاي مراکز شهر بهتر از مناطق روستايي و مجاور شهري است. دغدغه ذهني ناشي از افزايش قيمت غذا باعث شد مردم فرانسه به جاي غذاهايي مانند گوشت (استيک) بيشتر به غذاهاي ارزانتر مانند همبرگر روي آورند. رستورانها نيز براي جلوگيري از افزايش قيمت غذا ، مواد غذايي که قيمت کمتري دارند را به مشتريان خود عرضه مي کنند.

علاوه بر رستورانها ، فروشگاهها و توليد کنندگان مواد غذايي نيز به طور پنهاني از همين شيوه استفاده مي کنند.

در اين حال ، يک مجله وي‍ژه مصرف کنندگان مواد غذايي فروشندگان را به ايجاد " تورم مخفي"‌متهم کرد به طوري که در اين تورم ، قيمت مواد غذايي افزايش نمي يابد اما از وزن مواد غذايي کاسته خواهد شد.

شيوه ديگري که توليد کنندگان در پيش گرفته اند استفاده از مواد خام ارزانتر به جاي مواد اوليه مناسب در محتويات مواد غذايي است.

تعطيلي کافه ها و رستورانها آخرين نشانه هاي تغيير عادات غذايي مردم فرانسه مي باشد که مردم به خاطر افزايش قيمت مواد غذايي به آن روي آورده اند.