پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


افزايش ذخاير زغال سنگ چين
تاريخ خبر: چهارشنبه، 3 مهر 1387 ساعت: 13:38

به گزارش خبرنگار گروه صنايع صنعت نيوز، ميزان ذخاير زغال سنگ چين به طور قابل توجهي افزايش يافت.

چين که خود بزرگترين مصرف کننده زغال سنگ در جهان نيز هست، اعلام کرد ميزان ذخاير زغال سنگش به سي ميليون تن مي رسد که اين شش ميليون تن از سال گذشته بيشتر است. دولت چين توضيح داده است کاهش تقاضاي جهاني انرژي و بسته شدن دو کارخانه مهم در پکن در طول بازيهاي المپيک و بسته شدن نيروگاههاي حرارتي الاينده علت اصلي افزايش ذخايرزغال سنگ چين بوده است.