پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


بررسي اثر گروگانگيري گردشگران در مصر بر صنعت گردشگري اين کشور
تاريخ خبر: پنجشنبه، 4 مهر 1387 ساعت: 09:05

به گزارش خبرنگار گروه گردشگري صنعت نيوز ،‌ ادم رباياني که هفته گذشته گردشگران اروپايي را در صحراي مصر ربودند از نقطه ضعف شبکه امنيتي اين کشور سوءاستفاده کردند با اين حال به نظر نمي رسد اين ادم ربايي زمينه اي براي موج ادم ربايي توسط شبه نظاميان اسلامگرا باشد.

باج خواهي ادم ربايان و نيز نبود هدف مشخص سياسي انان در تضادي شديد با بمبگذاريها و حملات مسلحانه اي قرار دارد که طي دهه هاي اخير در مصر مرسوم است.

با اين حال اين ادم ربايي در صحراهاي دور افتاده مصر نزديک مرز سودان تنها نشان دهنده اين مطلب است که مصر در برابر قانون شکني در مناطق دور افتاده و مرزي خود اسيب پذير است.

اسکندر العمراني تحليلگر مسايل مصر و شمال افريقا در گروه بحران بين المللي گفت زماني که کشوري بحران زده مانند سودان در همسايگي شما قرار دارد شگفت اور نيست که اثرات انرا در کشور خود مشاهده کنيد.

وي گفت براساس اطلاعاتي که ما داريم به نظر مي رسد اين اقدام اخير از نظر شکل با عمليات هاي شبه نظامي که در دهه هاي هزار و نهصد و هشتاد و هزار ونهصد ونود ميلادي در اين کشور اغلب روي مي داد متفاوت است. اين نوزده گروگان که پنج تن از انها ايتاليايي ، پنج نفر الماني ، يک رومانيايي و هشت تن ديگر مصري هستند در يک خودروي سفري در مناطق مرزي مصر نزديک سودان و لببي ربوده شده اند و گفته مي شود به سودان منتقل شده اند.

اين منطقه بياباني که گردشگران خارجي در ان ربوده شدند از جمله نقاط ضعف امنيت مصر به شمار مي رود. اين منطقه داراي ساکنان بسيار کمي است نيروهاي پليس کمي در ان مستقرند و به منطقه بحران زده دارفور در غرب سودان و نيز منطقه ناارام شرق چاد بسيار نزديک است.

مسئولان مصري اعلام کرده اند که گروگانگيران احتمالا خارجي و تبعه سودان يا چاد هستند. مسئولان سوداني اعلام کرده اند بر اين باورند که گروگان گيران مصري هستند.

در واقع مسئولان شرکت گردشگري که اين افراد با به مصر اورده بود اعلام کرده است بيابانگردان هر سه کشور در اين منطقه رفت و امد مي کنند و نمي توان انها را از هم تشخيص داد. مسئولان سوداني اعلام کرده اند که محل اين افراد را شناسايي کرده اند با اين حال قصد ندارند عمليات نجات صورت دهند و جان گردشگران را به خطر بيندازند.

به رغم حملات مختلف شبه نظاميان در مصر طي سالهاي اخير/ راهزني در مناطق گردشگري مصر به ندرت روي مي دهد. با اين حال تورهاي گردشگري مي گويند در مناطق دور از دسترس نيروهاي امنيتي مصر سرقت و راهزني اغلب روي مي دهد.

تحليلگران مي گويند در حاليکه اين مورد گروگانگيري نشانه بازگشت حملات گسترده شبه نظاميان به گردشگران نيست با اين حال انها ابراز نگراني مي کنند در صورتي که انها متوجه شوند که اين اقدامات منبعي اسان براي درامد است ادم رباييهاي بيشتري در اين کشور صورت بگيرد.

لورا جيمز تحليلگر مسايل خاورميانه مي گويد اين گونه ادم رباييها در منطقه شاخ افريقا بسيار روي مي دهد وي گفت يمن را مد نظر بگيريد اين گونه اقدامات مدتهاي مديدي است که روي مي دهد بنابراين مي توان نتيجه گيري کرد که اين اقدامات بيشتر روي دهد.

با اين حال احتمال اينکه اين گونه ادم رباييها از بيابانهاي دور افتاده به منطقه تروريستي دره نيل که حضور نيروهاي نظامي در ان بسيار گسترده است منتشر شود چراکه حضور نيروهاي امنيتي روي دادن هرگونه ادم ربايي در اين منطقه را تقريبا غير ممکن مي کند.

گروگانگيري اتباع خارجي در مصر با گروگانگيريهاي مشابه نظير گروگانگيري که فوريه گذشته در صحراي تونس توسز شاخه القاعده در شمال افريقا روي داد متفاوت است گروگانگيران در صحراي تونس خواستار ازادي جنگجويان القاعده شدند و پول نيز درخواست کردند.

با اين حال در گروگانگيري مصر تاکنون هيچ گروه سياسي مسئوليت اين ادم ربايي را به عهده نگرفته است و هيچ هدف سياسي ناشي از اين اقدام مشاهده نمي شود اگرچه تحليلگران مي گويند تفاوتهاي ميان اينگونه گروههاي سياسي و جنايتکار معمولا به سختي قابل مشاهده است.

مصر که به سختي در تلاش براي حفاظت از صنعت گردشگري خود است که شش درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را شامل مي شود و احتمالا براي جلوگيري از تکرار اين گونه حوادث اقدام خواهد کرد و احتمالا در اينده از سفر مستقل اتباع خارجي به مناطق پرخطر جلوگيري خواهد کرد . مصر در دهه هزار و نهصدو نود ميلادي نيز اين اقدام را صورت داد.

با اين حال صنعت گردشگري مصر داراي تجربيات فراواني در اين گونه زمينه هاست و با موفقيت موقعيت هاي بدتر را نيز پشت سر گذاشته است و به نظر نمي رسد با اين گونه حوادث شمار گردشگراني که مصر سفر مي کنند به شدت کاهش يابد.

از حدود دوازده ميليون گردشگري که سالانه به مصر سفر مي کنند تنها چند هزار نفر به منطقه الکبر سفر مي کنند که گردشگران در انجا ربوده شده اند. بيشتر گردشگران به منطقه اهرام مصر يا سواحل درياي سرخ مي روند که پليس حضور گسترده اي دارد.

به نظر مي رسد نحوه پايان يافتن اين گروگانگيري از نظر جذب گردشگر در اينده اهميت بيشتري از علل اين گروگانگيري دارد.

مصطفي السيد استاد علوم سياسي در دانشکده قاهره مي گويد اگر اين مسئله به طور صلح اميز پايان يابد اثر بيشتري خواهد داشت .

وي مي گويد اگر اين گروگانگيري با کشته شدن گردشگران پايان يابد بر ميزان سفرهاي گردشگري به مصر اثر خواهد گذاشت و مايه شرمساري و خجالت دولت مصر خواهد بود.