پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


قيمت جديد تندر90 هفته آينده تعيين مي شود
تاريخ خبر: پنجشنبه، 4 مهر 1387 ساعت: 09:07

به گزارش صنعت نيوز به نقل از خبر خودرو، مدیر کل دفتر صنایع ، ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن در خصوص قیمت جدید تندر90 گفت: در خواست برای قیمت گذاری جدید تندر90 مطرح گردیده است تا در کمیته خودرو بررسی شود.

صالحی نیا در ادامه گفتگو با خبر نگار خبر خودرو ، اظهار داشت : قرار است تا هفته آینده ، جلسه ای گذاشته شود تا این درخواست بررسی گردد.

وی با اشاره به مشخص نبودن افزایش قیمت تندر90 تصریح کرد: پس از مشاهده بررسی آنالیز قیمتهایی که فرستاده شده است ، قیمت جدید تندر90 تعیین خواهد شد.