پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


آیت الله سبحانی:دوری مداحان از خرافات
تاريخ خبر: شنبه، 6 مهر 1387 ساعت: 09:59

ایرنا: آيت الله جعفر سبحاني از اساتيد برجسته حوزه علميه قم گفت: مداحان اهل بيت عصمت وطهارت (ع) در مراسم سوگواري ها ضمن تقويت فرهنگ عاشورا از تحجر و خرافات دوري کنند.

آيت الله سبحاني در مدرسه علميه حجتيه قم اظهار داشت: مداحان اهل بيت (ع) بايد در مراسم عزاداري فرهنک ناب عاشورا که تداعي کننده قيام امام حسين (ع) و ياران گرانقدر آن حضرت است را براي همگان زنده نگه دارند.

وي افزود: در اين رابطه استفاده از اشعار درست و پرمعنا که در آن رنگي از خرافات و تحجر نباشد ضروري است.

وي وظايف مداحان را در زمينه اشاعه مقدسات و ارزشهاي ديني بسيار با اهميت دانست وگفت: انبياء الهي خصوصا حضرت محمد(ص) براي شناساندن مفهوم درست دين به مردم همواره مصلحت دين را در نظر داشت وازاين حيث مداحان اهل بيت (ع) نيز بايد اين موضوع را الگوي خود قرار دهند.

وي تصريح کرد: بايد دين را همان گونه که هست آموخت و از پرداختن به تعابير پوچ و بي اساس در قبال آن خودداري کرد.

آيت الله سبحاني گفت: پيامبر گرامي اسلام (ص) در برخورد با گفتار و تصورات بي اساسي مشرکان و اقوام يهود و نصراني مطابق مصلحت دين رفتار مي نمودند.

وي ادامه داد: آن حضرت درطول سالهاي رسالت خود همواره اقوام يهود و نصراني را از قل و زنجير افکار و عقايدخرافي با نام دين آزاد نمود.

وي گفت: پيروان دين مسيح در آن زمان و حتي امروز گرفتار نوعي برداشت غلط از دين و ارزشهاي آن مي باشند.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: در ميان پيروان دين مسيح حتي اشخاص دانشمند و مهندس که در ساخت بزرگترين پروژه هاي مهارت دارند نيز دچار اين خرافات شده اند.

وي افزود: ترقي در علم و صنعت هم نتوانسته جلوي خرافات مذهبي را بگيرد.

وي ادامه داد: در مذاهب ديگر مانند مذهب هندو نيز اين مطلب به روشني به چشم مي خورد.

وي اظهار داشت: گاندي رهبر فقيد هند و بنيانگذار تز زندگي مسالمت آميز در ميان انسانها هر چقدر تلاش نمود نتوانست با افکار هندوها مخالفت کند.

آيت الله سبحاني خاطر نشان کرد: با اين همه که امروزه بشر به پيشرفتهاي وسيعي دست پيدا کرده درهمين کشور هند، گاوهاي مقدس آنقدر احترام دارند که بر روي باند فرودگاه کهمي روند از پرواز هواپيماها جلوگيري مي کنند وکسي به آنان جرات کوچکترين جسارت را ندارد.