پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


نامه سوم اقتصاددانان به احمدی نژاد
تاريخ خبر: دوشنبه، 8 مهر 1387 ساعت: 11:49

ايلنا: اين نامه که به همت استادان اقتصاد عضو دانشگاه‌‏هاي علامه طباطبايي، تهران و دانشگاه صنعتي شريف تدوين شده، قرار است پس از نهايي شدن، به زودي متن آن براي اقتصاددانان کشور ارسال شود.

يکي از طراحان اين نامه در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت: بنا نداريم که نامه سوم را سرگشاده منتشر کنيم زيرا تجربه دو نامه قبلي نشان داد که رسانه‌‏اي کردن اين نامه‌‏ها از تاثير آن مي‌‏کاهد.

وي با اشاره به اينکه دولت در تدارک اجراي طرح تحول اقتصادي است، اظهار داشت:يکي از موضوعات مورد تاکيد اقتصاددانان توجه جدي به پيامدهاي اجراي بخش‌‏هايي از اين طرح به ويژه بخش مربوط به آزادسازي قيمت‌‏ها و پرداخت نقدي يارانه‌‏هاست.

سومين نامه اقتصدادانان در شرايطي تدوين مي‌‏شود که علاوه بر محوريت موضوع طرح تحول اقتصادي، هشدار نسبت به استفاده بيش از اندازه از ارز در بودجه، افزايش بي رويه پايه پولي ناشي از فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزي، افزايش نرخ تورم و کاهش سرمايه‌‏گذاري ثابت در بخش توليد در آن مورد تاکيد قرار گرفته است.

اقتصاددانان پيش از اين، دو نامه ديگر به رييس جمهور نوشته بودند که پس از ارسال دومين نامه که در تيرماه 86 تدوين و انتشار يافت و بعدها به نامه 57 اقتصاددان معروف شد، محمود احمدي نژاد رييس‌‏جمهور نشستي را با آنان برگزار کرد اما منجر به نتيجه نشد.

اولين نامه اقتصاددانان توسط 50 اقتصاددان و با موضوعاتي چون: پايبند نبودن دولت نهم به قواعد حكمرانى خوب، نامساعد كردن فضاى سرمايه‌‏گذارى و محيط كسب و كار، افزايش بى رويه واردات، اتخاذ سياست مالى انبساطى، سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا،بحران در بازار سرمايه، وضعيت نابسامان نظام بانكى، مداخله بى رويه در بازار كار، سياست‌‏هاى نادرست منطقه‌‏اى و نحوه تعامل با جامعه جهانى تدوين شد.

براساس اين گزارش دومين‌‏نامه نيز با طرح چهار محور سياست‌‏هاي پولي و بانکي، سياست‌‏هاي تجاري دولت، رويکرد دولت در قبال سياست‌‏هاي اجرايي اصل 44 و سياست مالي دولت نهم به امضاي 57 اقتصاددان رسيد.