پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


تصمیم دولت برای جلوگیری از توقف واگذاری سهام دولتی
تاريخ خبر: سه شنبه، 9 مهر 1387 ساعت: 13:35

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، هیئت دولت با هدف جلوگیری از وقفه در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت با تصویب مصوبه ای تصمیم گرفت ، تا زمان تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی مربوط به قانون سیاست‌های اصل 44، تمام مصوبات، آیین نامه ها و دستور العملهای اجرایی تنفیذ شود.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد تا زمان تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات اجرایی مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مرجع تصویب آنها هیئت وزیران تعیین شده است، مطابق مهلت‌های قانونی، تمام مصوبات،‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم که در خصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی متعلق به دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده و همچنین اصلاحات بعدی آنها،‌ لازم‌الاجرا خواهد بود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران از جمله آیین نامه هایی که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون سیاست‌های اصل 44، اجرای آنها الزامی است، مصوبات ذیل است:

1- آیین‌نامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی،‌ تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت از جانب خریداران موضوع تصویب‌نامه شماره 20781/ت34197ک مورخ16-2-1387 .

2- آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع تصویب‌نامه شماره 12195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386.

3- آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 25- 8-13858 .

4- آیین‌نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 29149/ت33099هـ مورخ 11-5- 1384 .

5- آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصویب‌نامه شماره 29082/ت33099هـ مورخ11-5- 1384 .

6- آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصویب‌نامه شماره 27923/ت33389هـ مورخ 8/5/1384.

7- اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موضوع تصویب‌نامه شماره 7858/ت23708هـ مورخ 26/2/1380.

این مصوبه را هفتم مهر 1387 پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ کرده است.

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه علنی روز دوشنبه هشتم بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در مورخ31- 4-1387 از سوی مجلس به دولت واصل‌گردید و دوازدهم مرداد امسال نیز از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. از آن زمان تاکنون، وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی اقدامات گسترده‌ای را در جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون انجام داده‌اند و کار تدوین آیین‌‌نامه‌های این قانون حیاتی همچنان و با سرعت و دقت فراوان ادامه دارد.