پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


بررسی قراردادهای صدور گاز ایران به پاکستان و عمان
تاريخ خبر: سه شنبه، 9 مهر 1387 ساعت: 14:11

به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، موضوع قرارداد خط لوله صلح با حضور هیات پاکستانی در ایران بررسی شد.

هیاتی به سرپرستی قائم مقام وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، طی دو روز مذاکره با هیات ایرانی، به سرپرستی نماینده ویژه وزیر نفت، موضوعات مورد نظر در باره قرارداد خط لوله صلح را که پس از تفاهم سال گذشته با طرف پاکستانی مطرح شده بود، مورد بررسی قرار دادند.

طرفین در این مذاکرات در چهار مورد به تفاهم کامل رسیدند، ولی آخرین موضوع به علت کوتاه بودن مدت زمان ممکن برای حضور هیات پاکستانی در ایران  به جلسه آتی موکول شد.

همچنین، در مذاکرات جداگانه با هیات اعزامی از عمان برای خرید گاز ایران، صدور روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از ایران، از میدان در شرف توسعه کیش، مورد توافق قرار گرفت.