پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


احتمال کاهش نرخ بهره بانکي در بانک مرکزي اروپا
تاريخ خبر: شنبه، 13 مهر 1387 ساعت: 12:06

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز،  رييس بانک مرکزي اروپا براي اولين باردر پنج سال گذشته احتمال کاهش نرخ بهره بانکي را مطرح کرد.

به گزارش شبکه فرانس24، پيام ژان کلود تريشه اين است که تا پايان سال جاري ميلادي نرخ بهره بانکي کاهش خواهد يافت.

تحليلگران معتقدند بانک مرکزي اروپا براي اولين بار نگران رشد اقتصادي منطقه يورو شده است و اين بار تورم را ناديده گرفته است.

تريشه در گفتگو با فرانس24 گفت امروزه اروپا در وضعي استثنايي و جدي به سر مي برد. وقايع کنوني به احتمال زياد وخيمترين وقايع اقتصادي کشورهاي غربي پس از جنگ جهاني دوم محسوب مي شود.

تريشه انتظار دارد در سال دوهزارو نه وضع اقتصادي بهتر شود و ميزان تورم کاهش يابد.

ميزان تورم در اروپا نيز از چهار درصد به سه و شش دهم درصد کاهش يافته است.