پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


نمايندگان مجلس خواستار راه اندازي اداره تعاون در130شهر كشور شده اند
تاريخ خبر: يکشنبه، 14 مهر 1387 ساعت: 10:06

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، مديركل دفتر امور مجلس وزارت تعاون گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار گشايش اداره تعاون در شهرهايي هستند كه وزارت تعاون در آن شهرها فاقد نمايندگي و يا اداره تعاون است.

شهسوار كريمي افزود: وزارت تعاون در 130شهر كشور اداره تعاون ندارد و بيشترين درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از معاونت پارلماني و حقوقي وزارت تعاون، گشايش اداره تعاون در اين شهرهاست.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون اين ادارات در اين شهرها راه اندازي نشده است، گفت: كمبود نيروي انساني يكي از مهمترين مشكلات وزارت تعاون است به طوري كه حداكثر نيروي فعال در ادارات تعاون نيز بيشتر از 4 نفر نيست.

مديركل دفتر امور مجلس وزارت تعاون،تصريح کرد: 2800 نفر از وزارت تعاون در سراسرکشورفعاليت مي کنند و با توجه به اينكه 138هزار تعاوني در كشور وجود دارد، اين نيروي انساني پاسخگوي نيازها و مشكلات تعاوني‌ها نيست.

كريمي اضافه کرد: وزارت تعاون درخواست كسب مجوز براي بكارگيري650نيرو از معاونت منابع انساني رياست جمهوري كرده است كه با تاييد آن و نظر مثبت رئيس جمهور بخشي از مشكلات تعاون در اين زمينه رفع خواهد شد.

وي با بيان آنكه 25درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي كشور بايد به بخش تعاون يا تعاوني‌ها اختصاص يابد، گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اين بخش اهميت زيادي قائل هستند ، بر همين اساس فراكسيون تعاون با 200عضو براي تحقق اين امر تشكيل شده است.

مديركل دفتر امور مجلس وزارت تعاون افزود: نمايندگان مجلس معتقدند كه بخش تعاوني يكي از بخش‌هايي است كه راحت تر از بخش‌هاي ديگر مي‌تواند در ايجاد اشتغال به ويژه در شهرها از طريق ايجاد صنايع كوچك اقدام كند.