پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


انتصاب معاونان مدیر حوزه علمیه قم
تاريخ خبر: يکشنبه، 14 مهر 1387 ساعت: 12:37

به گزارش مرکز خبر حوزه، حجج اسلام آقایان علی عباسی به عنوان معاون آموزش، محمد حسن نبوی معاون تبلیغ، عبدالکریم فرحانی معاون مدارس و مناطق و محمد محمودی به عنوان معاون منابع و پشتیبانی منصوب شدند.

بر پایه این گزارش، آقای سید احمد حسینی اطهر نیز به عنوان رییس دفتر مدیریت حوزه علمیه منصوب شده است.

آیت‌الله مقتدایی در این احکام ضمن آرزوی موفقیت برای دست‌یابی به اهداف مورد انتظار بر طراحی، برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از کارشناسان مجرب تاکید کرده و در پیوست‌های این احکام جداگانه، شرح وظایف و ماموریت‌های منصوبین خود را آورده است.

ارتباط و تعامل با نهادها، مراکز و موسسات علمی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغی داخل و خارج کشور، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و نیروهای کارآمد و اندیشمند در چارچوب وظایف و ماموریت‌های محوله، ایجاد انسجام در انجام فعالیت‌های فرهنگی دینی در داخل و خارج کشور و تلاش برای کارآمدی و اثربخشی بیشتر از مولفه‌هایی است که مدیر حوزه علمیه در احکام انتصاب خود بر آن تاکید کرده است.

خاطرنشان می‌شود: معاونان حوزه قبل از حکم انتصاب، از سوی مدیر حوزه به شورای عالی حوزه معرفی می‌شوند و اخذ رای اکثریت افراد پیشنهادی در این شورا ضروری است.