پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


تحقيقات درباره رسوايي در فوتبال ايتاليا
تاريخ خبر: يکشنبه، 14 مهر 1387 ساعت: 15:11

يکي از دادگاههاي شهر ناپولي در جنوب ايتاليا براي اجراي تحقيقات جديد درباره رسوايي فساد در فوتبال اين کشور از بيست و پنج نفر بازجويي خواهد کرد .

به گزارش پايگاه اينترنتي الکره در ميان احضار شوندگان افرادي مانند لوچانو موجي مدير سابق تيم يونتوس و رووساي باشگاه فيورنتينا و لاتسيو حضور دارند . دادگاه قصد دارد درباره رسوايي معروف سال دو هزار و شش تحقيقات جديدي انجام دهد.در اين پرونده درباره پانزده مسابقه برگزار شده در سري آ در فصل دو هزار و چهار و دو هزار وپنج از جمله ديدار دو تيم يوونتوس و آث ميلان که با نتيجه مساوي بدون گل پايان يافت تحقيق خواهد شد .

قاضي پس از بررسي سوابق چهل نفر که سابقه حضور در داداگاه ورزشي را داشتند مانند موجي و فرانکو کارارو رئيس فدراسيون فوتبال ايتاليا و يازده داور سرانجام تصميم گرفت بيست و پنج نفر را به دادگاه فرا بخواند .