پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


ارزش کل فروش محصولات پتروشيمي در 6 ماه اول امسال به بيش از 6 ميليارد دلار رسيد
تاريخ خبر: دوشنبه، 15 مهر 1387 ساعت: 14:31

به گزارش خبرنگار گروه نفت صنعت نیوز، ارزش کل فروش محصولات پتروشيمي در نيمه نخست امسال به 6 و سه دهم ميليارد دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 100 درصدي برخوردار بوده است.

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي صنايع پتروشيمي حجم کل فروش محصولات پتروشيمي نيز در شش ماه اول امسال به بيش از 7 ميليون تن رسيد.

براساس اين گزارش ارزش صادرات محصولات پتروشيمي تا پايان شهريور امسال به بيش از 4 و 7 دهم ميليارد دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال 86 به رشد 2 برابري دست يافته است.

همچنين ارزش فروش داخلي نيز در مدت ياد شده به بيش از 1 و 6 دهم ميليارد دلار رسيد.