پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


آب آشامیدنی در غزه نایاب می شود
تاريخ خبر: سه شنبه، 16 مهر 1387 ساعت: 09:21

با تشدید محاصره غزه و بسته ماندن گذرگاه های این منطقه ، مسئولان فلسطینی درباره عواقب افزایش آلودگی در بخش آب غزه هشدار دادند.

منابع آب آشامیدنی در غزه هم اکنون با آلودگی شدید و شور شدن روبرو هستند.

همچنین ادامه محاصره غزه مانع از ورود تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری تاسیسات آلودگی زدایی آب شده است.

در چنین شرایطی بهره برداری از تعدادی از چاه های تامین آب آشامیدنی ساکنان غزه به علت کمبود تجهیزات متوقف شده و طرح کاهش میزان آلودگی در آبهای زیرزمینی مختل شده است.

به این ترتیب این نگرانی وجود دارد که در کمتر از دو سال آینده آب مناسب برای آشامیدن در غزه یافت نشود.